Your search returned 18 results from 146864 records. Subscribe to this search

|
1. สี่จังหวัดภาคใต้กับปัญหาสิทธิมนุษยชน / โดย สุรินทร์ พิศสุวรรณ และ ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by สุรินทร์ พิศสุวรรณ | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์. สถาบันไทยคดีศึกษา.

Call number: 323.11992 ส861ส (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2527 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.11992 ส861ส] (3).

2. ท้าทายทางเลือก : ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง = / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ช432ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2533 Description: 13, 151 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ช432ท] (1).

3. อำนาจและยุทธวิธีไร้ความรุนแรง = The politics of nonviolent action / ยีน ชาร์ป, เขียน ; ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ และ คมสัน หุตะแพทย์, แปล

by ชาร์ป, ยีน | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | คมสัน หุตะแพทย์.

Call number: 303.6 ช524อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2529 Description: 32, 370 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ช524อ] (3).

4. อยู่เมืองไทย : รวมบทความทางสังคมการเมือง เพื่อเป็นเกียรติแด่ศาสตราจารย์เสน่ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี / บรรณาธิกรโดยสมบัติ จันทรวงศ์ และชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by สมบัติ จันทรวงศ์ | ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 320.9593 อ312 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2530 Description: 32, 409 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 อ312] (3).

5. สันติทฤษฎี Peace theory and cultural elements / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, เขียน

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.66 ช432ส Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2539 Description: 136 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.66 ช432ส] (3).

6. อภัยวิถี : มิตร/ศัตรู และการเมืองแห่งการให้อภัย / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 320.9593 ช432อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : คณะกรรมการดำเนินงานฉลอง 100 ปี ชาตกาล นายปรีดี พนมยงค์ รัฐบุรุษอาวุโส ภาคเอกชน, 2543 Description: 61, 22 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 ช432อ] (1).

7. อาวุธมีชีวิต? : แนวคิดเชิงวิพากษ์ว่าด้วยความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ช432อ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ฟ้าเดียวกัน, 2546 Description: 33, 238 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ช432อ] (2).

8. ราวกับมีคำตอบ / ผู้เขียน, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 089.95911 ช432ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547 Description: 166 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 089.95911 ช432ร] (1).

9. คนกับความสุข = Happiness / บรรณาธิการ, สุวรรณา สถาอานันท์, ธนพรรณ สิทธิสุนทร, สุณีย์ วงศ์ไวศยวรรณ

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ | ธนพรรณ สิทธิสุนทร | สุณีย์ วงศ์ไวศยวรรณ.

Call number: 158 ค138 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2548 Description: 130 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158 ค138 2548] (1).

10. มีกรอบไม่มีเส้น / ผู้เขียน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 089.95911 ช432ม 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547 Description: 164 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 089.95911 ช432ม 2547] (1).

11. ถึงเว้นไม่เห็นวรรค / ผู้เขียน ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 089.95911 ช432ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สารคดี, 2547 Description: 151 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 089.95911 ช432ก] (1).

12. อารยะขัดขืน / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 332.4 ช432อ Call number: 10646 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2549 Description: 8, 160 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.4 ช432อ] (1). Items available for reference: [Call number: 10646] (1).

13. แผ่นดินจินตนาการ : รัฐและการแก้ไขปัญหาความรุนแรงในภาคใต้ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.625 ผ931 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2551 Description: 596 หน้า : แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.625 ผ931] (3).

14. ความรุนแรงกับการจัดการ "ความจริง" : ปัตตานีในรอบกึ่งศตวรรษ / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.625 ช432ค Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2551 Description: 12, 365 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.625 ช432ค] (1).

15. ความรุนแรงซ่อน/หาสังคมไทย / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ค181 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มติชน, 2553 Description: 512 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ค181] (2).

16. หมู่บ้าน--ไม่สงบ : ภาพความรุนแรงภาคใต้ในมิติชาติ, นานาชาติและอนาคต / บรรณาธิการและหัวหน้าโครงการวิจัย, ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ห199 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2553 Description: 259 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ห199] (1).

17. ท้าทายทางเลือก : ความรุนแรงและการไม่ใช้ความรุนแรง / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 ช432ท 2557 Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงใหม่.Publisher: กรุงเทพฯ : ของเรา, 2557. Description: 359 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 ช432ท 2557] (1).

18. พื้นที่สันติวิธี หนทางสังคมไทย : ความรู้ ความลับ ความทรงจำ = Nonviolence space Thailand future : knowledge secret memory / ชัยวัฒน์ สถาอานันท์, บรรณาธิการ.

by ชัยวัฒน์ สถาอานันท์.

Call number: 303.6 พ816 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ของเรา, 2559. Description: 473 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.6 พ816] (2).