Your search returned 37 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. เรียนลัด กับ การวิเคราะห์สินเชื่อ / ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 332.3 ช523ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, 2539. Description: 100 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.3 ช523ร] (2).

2. คู่มือการวิเคราะห์ความเป็นไปได้โครงการ : กรณีศึกษาโครงการลงทุนเอกชน และโครงการอสังหาริมทรัพย์ / ผู้เขียน, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ชาย กิตติคุณาภรณ์, ชเนชคร์ ทิพโยภาส.

by ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | ชาย กิตติคุณาภรณ์ | ชเนชคร์ ทิพโยภาส.

Call number: 658.404 ช651ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : พี พริ้นติ้ง กรุ๊ป, [2540?]. Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.404 ช651ค] (1).

3. ทำธุรกิจสไตล์ท่านพุทธทาส / ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 294.35 ช523ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : บริษัทเอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, 2540 Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 ช523ท] (2).

4. ย่อยงบการเงิน : ภาคปฏิบัติและซอฟแวร์ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 657.3 ช523ย Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2541?] Description: 93 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.3 ช523ย] (1).

5. อยู่ในช่องบริหารธุรกิจ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658 ช523อ Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2542?] Description: 112 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ช523อ] (2).

6. คู่มือการส่งออก (ภาคปฎิบัติ) / เขียนโดย ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 382.6 ช523ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เม็ดสีการพิมพ์, [2542?] Description: 265 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.6 ช523ค] (1).

7. บุญทิ้งเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีคลัง / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 330 ช523บ Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2541?] Description: 97 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ช523บ] (1).

8. เรียนลัดกับการทำธุรกิจที่ปรึกษา / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 650 ช523ร Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม แอ๊คฟิน คอนซัลแท้นท์, [2543?] Description: 129 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 650 ช523ร] (1).

9. กรณีศึกษาการบริหารการเงิน เล่าเรื่องโดยนายบุญหืด รักสันติ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.15 ช523ก Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2543?] Description: 103 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช523ก] (1).

10. ต้องไม่พลาดการวิเคราะห์โครงการและตัดสินใจลงทุน / ผู้เขียน, ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชูชีพ พิพัฒน์ศิถี | ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.152 ช651ต Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2544?] Description: 190, 13, [26] หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.152 ช651ต] (2).

11. คู่มือสร้างและบริหารกิจการบริษัท / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.4 ช523ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2544?] Description: 298 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4 ช523ค] (3).

12. คู่มือแก้ปัญหาการเงิน / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์, อุทัย อัศวารักษ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.15 ช523ค Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ. พี. เอ็ม. คอนซัลแท้นท์, [2545?] Description: 746 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช523ค] (2).

13. ที่ปรึกษาสอน--ปรับโครงสร้างหนี้แบบนักการเงินที่เก่งและทนายฉลาด / โดย ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 332.02402 ช523ท Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2545?] Description: 181 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02402 ช523ท] (2).

14. การเงินภาคปฏิบัติสำหรับผู้ประกอบการ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.15 ช523ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2546?] Description: 174 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.15 ช523ก] (3).

15. กรณีศึกษาการวิเคราะห์สินเชื่อและกู้เงินธนาคาร ฉบับสมบูรณ์ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 332.1753 ช523ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ , [2546?] Description: 352 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.1753 ช523ก] (3).

16. เขาไม่สอนเรื่องนี้ใน MBA / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658 ช523ข Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2546?] Description: 183 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ช523ข] (2).

17. ชายชราสอนการจัดการสากล / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.1 ช523ช Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์ , [2546?] Description: 363 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1 ช523ช] (1).

18. ที่ปรึกษาสอน--กู--กูเงินกู้ / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 332.7 ช523ท Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คำนซัลแท้นท์, [2547?] Description: 463 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.7 ช523ท] (1).

19. เข็นบริษัทเข้าตลาดหุ้น / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 332.6322 ช523ข Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2547?] Description: 533 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.6322 ช523ข] (1).

20. ราคาหุ้นและการปรับโครงสร้างทางการเงิน (คู่มือแก้ปัญหาการเงิน เล่ม 2) / ผู้เขียน, ชาย กิตติคุณาภรณ์.

by ชาย กิตติคุณาภรณ์.

Call number: 658.1526 ช523ร Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: นนทบุรี : เอฟ พี เอ็ม คอนซัลแท้นท์, [2547?] Description: 373 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.1526 ช523ร] (2).