Your search returned 31 results from 146678 records. Subscribe to this search

|
1. ฅนจนไทยในภาวะวิกฤติ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 300.9593 ฅ139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 300.9593 ฅ139] (3).

2. หนึ่งครัวเรือน สองวิถีการผลิต : ทางออกวิกฤติเศรษฐกิจไทย / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 330.9593 ห159 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, [2541?] Description: 265 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ห159] (3).

3. 1999 จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย : จากโลกาภิวัตน์--สู่--ชุมชน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 330 ห159 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 284 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330 ห159] (3).

4. เอ็นจีโอ 2000 / ณรงค์ เพ็ชประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 307.1412 อ892 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2542 Description: 265 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1412 อ892] (3).

5. วิกฤติรอบด้านรัฐบาลอุจาด / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 330.9593 ว498 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 247 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว498] (1).

6. เศรษฐศาสตร์กระแสทวน / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 330.9593 ศ869 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2542 Description: 232 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ศ869] (3).

7. ธุรกิจชุมชน : เส้นทางที่เป็นไปได้ / ผู้แต่ง, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 307.333 ณ212ธ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2542 Description: 214 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.333 ณ212ธ] (4).

8. ลุกขึ้นสู้ / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 335 ล599 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 286 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 335 ล599] (1).

9. แปรรูปแปรเพื่อใคร / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 352.266 ป821 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 255 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.266 ป821] (1).

10. ธุรกิจกับสิทธิมนุษยชน / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 323.4 ธ716 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2543 Description: 218 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 323.4 ธ716] (3).

11. คำประกาศชาตินิยมใหม่ / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 335 ค362 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2543 Description: 236 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 335 ค362] (1).

12. น้ำมัน! / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 665 น529 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 Description: 252 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 665 น529] (1).

13. จาก- -ทุนผูกขาด สู่- -วินาศกรรม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 338.88 จ291 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2544 Description: 269 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.88 จ291] (3).

14. สวัสดิการโดยภาคชุมชน (1) กลุ่มออมทรัพย์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 339.43 ส413 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 Description: 255 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.43 ส413] (1).

15. สวัสดิการโดยภาคชุมชน (2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง.

Call number: 339.43 ส413 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544 Description: 275 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 339.43 ส413] (1).

16. วิสาหกิจชุมชน : กลไกเศรษฐกิจฐานราก / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, พิทยา ว่องกุล, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ | พิทยา ว่องกุล.

Call number: 330.9593 ว783 2545 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2Publisher: [กรุงเทพฯ] : เอดิสันเพรส โปรดักส์, 2545 Description: 250 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 ว783 2545] (3).

17. ฅนจนไทยในมิติทางสังคม / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 305.56 ค139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2545 Description: 251 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 ค139] (3).

18. ฅนจนไทยในมิติทางสังคม (2) / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 305.56 ค139 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2545 Description: 254 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.56 ค139] (1).

19. น้ำมัน : สถานการณ์พลังงานกับกระบวนการทัศน์ใหม่ด้านพลังงานทางเลือก / บรรณาธิการ, ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 338.47665 น529 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547 Description: 252 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.47665 น529 2547] (2).

20. วิกฤติรอบด้าน / ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, บรรณาธิการ

by ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ.

Call number: 335 ว496 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง, 2547 Description: 247 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 335 ว496 2547] (2).