Your search returned 5 results from 147793 records. Subscribe to this search

|
1. จากยอดดอยสู่สลัม : การปรับตัวของชาวเขาในเมืองเชียงใหม่ / ทวิช จตุวรพฤกษ์, สมเกียรติ จำลอง, ทรงวิทย์ เชื่อมสกุล.

by ทวิช จตุวรพฤกษ์.

Call number: 306.0899594 ท179จ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2540. Description: 108 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.0899594 ท179จ] (1).

2. เสียงจากคนชายขอบ : ศักดิ์ศรีความเป็นคนของชาวลีซอ / ผู้เขียน, ทวิช จตุวรพฤกษ์.

by ทวิช จตุวรพฤกษ์.

Call number: 307.7 ท179ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายชาติพันธุ์ศึกษา ศูนย์ภูมิภาคเพื่อการศึกษาสังคมศาสตร์และการพัฒนาที่ยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2541. Description: 16, 338 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ท179ส] (3).

3. วิถีเย้า / ศึกษา, จันทบูรณ์ สุทธิ, สมเกียรติ จำลอง, ทวิช จตุวรพฤกษ์.

by จันทบูรณ์ สุทธิ | สมเกียรติ จำลอง | ทวิช จตุวรพฤกษ์ | กรมประชาสงเคราะห์. สถาบันวิจัยชาวเขา.

Call number: 305.895 จ248ว Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ฝ่ายบริการและเผยแพร่ สถาบันวิจัยชาวเขา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539. Description: ก-จ, 448 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 จ248ว] (2).

4. พืชอาหารและยาสมุนไพร : ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวลีซอ / ทวิช จตุวรพฤกษ์

by ทวิช จตุวรพฤกษ์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน.

Call number: 305.8951 ท179พ (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2542 Description: 59 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8951 ท179พ] (1).

5. รายงานการศึกษา การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรชาวบ้านให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่ / นักวิจัย, ทวิช จตุวรพฤกษ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ทวิช จตุวรพฤกษ์ | กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ. สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10.

Call number: 361.809593 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 10 กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ, [2553?] Description: ก-ซ, 108 หน้า : แผนภูมิ.Other title: การพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการชุมชนขององค์กรชาวบ้านให้สอดคล้องกับบริบทในพื้นที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.809593 ร451] (1).