Refine your search

Your search returned 108 results from 146353 records. Subscribe to this search

|
1. สถานการณ์เศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ... / หน่วยวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. หน่วยวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ241ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท.] : หน่วย, 2530- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ส] (4).

2. ภาวะเศรษฐกิจและการเงินภาคใต้ ปี ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย สาขาภาคใต้

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. สาขาภาคใต้.

Call number: 330.9593 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: สงขลา : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2533- Description: ... เล่ม : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร] (17).

3. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 346.08212 ธ241พ (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์คุรุสภา ลาดพร้าว, 2533. Description: 72 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.08212 ธ241พ] (1).

4. วังบางขุนพรหม = Bangkhunprom Palace / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 728.82 ว373 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2535 Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 728.82 ว373] (3).

5. หนังสือที่ระลึกครบรอบ 30 ปี ประวัติและการดำเนินงานของธนาคารแห่งประเทศไทย / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.106 ธ241ห Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคาร, 2515 Description: 192 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.106 ธ241ห] (2).

6. ที่ระลึกในการเปิดอาคารสำนักงานใหญ่ธนาคารแห่งประเทศไทย 12 กรกฎาคม 2525 / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.11 ธ241ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2525 Description: 365 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.11 ธ241ท] (1).

7. ทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.456 ธ241ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคาร, 2528 Description: 84 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.456 ธ241ท] (1).

8. พิสุทธิ์ นิมมานเหมินท์ / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.092 ธ241พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2528. Description: 320 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.092 ธ241พ] (2).

9. ส. วินิจฉัยกุล / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.092 ธ241ส Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ.], 2528 Description: 398 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.092 ธ241ส] (1).

10. วิวัฒนาการธนบัตรไทย / หัวหน้าคณะทำงาน, ศิริ การเจริญดี, คณะทำงาน, สุวิช นิวาตวงศ์ ... [และคนอื่นๆ]

by ศิริ การเจริญดี | สุวิช นิวาตวงศ์ | ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 332.49593 ว744 (อ.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2530 Description: 239 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.49593 ว744] (1).

11. รายงานเศรษฐกิจการเงินภาคเหนือ ... / หน่วยวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. หน่วยวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วย, 2537-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร] (1).

12. บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ = Papers on policy analysis and assessment / ผู้เรียบเรียง, ธัญญา ศิริเวทิน ... [และคนอื่นๆ].

by ธัญญา ศิริเวทิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 332.09593 บ125 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2537. Description: 132 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.09593 บ125] (3).

13. บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ = Papers on policy analysis and accessment / ผู้เรียบเรียง, ธัญญา ศิริเวทิน ... [และคนอื่นๆ].

by ธัญญา ศิริเวทิน | ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 บ125 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2536. Description: 112 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.9593 บ125] (3).

14. บทความวิชาการวิเคราะห์นโยบายเศรษฐกิจ ปี 2538 = Papers on policy analysis and assessment 1995 / ผู้รวบรวม, ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 338.9593 บ125 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2538. Description: 171 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9593 บ125] (1).

15. รายงานเศรษฐกิจรายเดือน [วารสาร]

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: Journal Material type: serial Continuing resourcePublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2504- Description: เล่ม ; 27 ซม.Current frequency: รายเดือนOther title: วารสารรายงานเศรษฐกิจรายเดือน.Online access: Journal Homepage | Journal Homepage Availability: No items available

16. พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ พ.ศ. 2505 ; พระราชบัญญัติการธนาคารพาณิชย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2522 ; และ ประกาศที่เกี่ยวข้อง / ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 346.08212 ธ241พ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วิคตอรี่ เพาเวอร์ พอยท์, [2539?]. Description: 39 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 346.08212 ธ241พ] (8).

17. ภาวะเศรษฐกิจภาคกลางปี ... และแนวโน้มปี ... / หน่วยภาวะเศรษฐกิจทั่วไป ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ. หน่วยภาวะเศรษฐกิจทั่วไป | ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ. กลุ่มดัชนีชี้เศรษฐกิจ.

Call number: 330.9593 ธ241ภ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หน่วย, 2531- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ภ] (1).

18. รายงานเศรษฐกิจและการเงิน ... / ธนาคารแห่งประเทศไทย

by ธนาคารแห่งประเทศไทย.

Call number: 330.9593 ธ241ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ธนาคารแห่งประเทศไทย, 2540- Description: ... เล่ม. : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ร] (22).

19. สรุปภาวะเศรษฐกิจปี ... และแนวโน้มปี ... / ฝ่ายวิชาการ ธนาคารแห่งประเทศไทย.

by ธนาคารแห่งประเทศไทย. ฝ่ายวิชาการ.

Call number: 330.9593 ธ241ส (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายวิจัย, 2524- Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 330.9593 ธ241ส] (8).

20. ปัญหาการค้าชายแดนไทย-ลาว (นครพนม-คำม่วน และ เชียงราย-บ่อแก้ว) / โดย คณะทำงานร่วมธนาคารแห่งประเทศไทย และ ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

by คณะทำงานร่วมธนาคารแห่งประเทศไทย | ธนาคารแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว.

Call number: 382.095930594 ค125ป Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539. Description: 178 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.095930594 ค125ป] (2).