Your search returned 3 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. การพยาบาลผู้ป่วยออร์โธปิดิคส์ / โดย วรรณี สัตยวิวัฒน์, บรรจง คำหอมกุล, บงกช พึ่งพุทธารักษ์

by วรรณี สัตยวิวัฒน์ | บรรจง คำหอมกุล | บงกช พึ่งพุทธารักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

Call number: WY161 ว17ก 2524 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาพยาบาลศัลยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2524 Description: 285 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: No items available In transit (1).

2. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ / เรียบเรียงโดย บงกช พึ่งพุทธารักษ์

by บงกช พึ่งพุทธารักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชการพยาบาลศาสตร์.

Call number: WY161 บ12ก 2522 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522 Description: 42 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 บ12ก 2522] (1).

3. การพยาบาลผู้ป่วยผ่าตัดต่อมธัยรอยด์ / เรียบเรียงโดย บงกช พึ่งพุทธารักษ์

by บงกช พึ่งพุทธารักษ์ | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลศัลยศาสตร์.

Call number: WY161 บ12ก 2522 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2522 Description: 82 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY161 บ12ก 2522] (1).