Your search returned 4 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการวิจัยเรื่อง การรับรู้ การเห็นด้วย และการยอมรับมาตรการในแผนงานคุ้มครองสิทธิของประชาชนฯที่เกี่ยวกับลูกจ้างที่เป็นเอดส์ของกลุ่มนายจ้างและกลุ่มลูกจ้างในสถานประกอบการเขตกทม. / บังอร ผลเนืองมา

by บังอร ผลเนืองมา.

Call number: 362.196792 บ248ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541 Description: 62 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.196792 บ248ร] (3). Items available for reference: [Call number: 362.196792 บ248ร] (2).

2. การพยาบาลโรคทางเดินการหายใจ = Textbook of medical-surgical nursing / ลิเลียน ซอลตีส บรุนเนอร์ ... [และคนอื่นๆ] ; แปลโดย บังอร ผลเนืองมา และ สมพันธ์ หิญชีระนันทน์

by บรุนเนอร์, ลิเลียน ซอลตีส | บังอร ผลเนืองมา | สมพันธ์ หิญชีระนันทน์ | กองการพยาบาล.

Call number: WY163 บ112ก 2523 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : กองการพยาบาล กระทรวงสาธารณสุข, 2523 Description: 183 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY163 บ112ก 2523] (1).

3. การพยาบาลโรคทางเดินการหายใจ = Textbook of medical-surgical nursing (unit 7) / ลิเลียน ซอลตีส บรุนเนอร์ ; แปลโดย บังอร ผลเนืองมา และสัมพันธ์ หิญชีระนันทน์

by บรุนเนอร์, ลิเลียน ซอลตีส | บังอร ผลเนืองมา | สัมพันธ์ หิญชีระนันทน์ | กองการพยาบาล | องค์การอนามัยโลก.

Call number: WY156 บ229ก 2518 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : กองการพยาบาล สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข, 2518 Description: 115 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY156 บ229ก 2518] (7).

4. หลักการพยาบาลอายุรศาสตร์ : การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระบบการหายใจ / บังอร ผลเนืองมา

by บังอร ผลเนืองมา | มหาวิทยาลัยมหิดล. ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์.

Call number: WY163 บ112ห 2521 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร์และจิตเวชศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 2521 Description: หน้า 331-558 : ภาพประกอบ.Other title: การพยาบาลผู้ป่วยที่มีความผิดปกติในระบบการหายใจ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WY163 บ112ห 2521] (2).