ผลการค้นหาของคุณมี 12 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ] (4).

2. ไวยากรณ์จีนกลางขั้นพื้นฐาน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ป327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์คราฟท์แมนเพรส, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ป327ว] (2).

3. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ] (1).

4. สนทนาภาษาจีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1 ป327ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1 ป327ส] (1).

5. พจนานุกรมท่องเที่ยวไทย-จีน / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ, พัชนี สุทธานุสนธิ์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ | ก่อศักดิ์ ธรรมเจริญกิจ | พัชนี สุทธานุสนธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913951 ป327พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913951 ป327พ] (2).

6. ไวยากรณ์จีนกลาง / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.15 ป327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการตำราคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.15 ป327ว] (1).

7. ภาษาจีนธุรกิจ (สำหรับผู้เรียนชาวไทย) / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, พัชนี สุทธานุสนธิ์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ | พัชนี สุทธานุสนธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป327ภ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป327ภ 2549] (2).

8. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2550] (1).

9. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 2 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2550 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2550] (2).

10. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2549 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2550สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2549] (1).

11. ภาษาจีนกลางขั้นพื้นฐาน 1 / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.18 ป327ภ 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.18 ป327ภ 2555] (3). Checked out (1).

12. ภาษาจีนธุรกิจ : สำหรับผู้เรียนชาวไทย / ประพิณ มโนมัยวิบูลย์, พัชนี สุทธานุสนธิ์.

โดย ประพิณ มโนมัยวิบูลย์ | พัชนี สุทธานุสนธิ์.

เลขเรียกหนังสือ: 495.1824 ป327ภ 2557 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.1824 ป327ภ 2557] (2).