Your search returned 43 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. พืชสมุนไพรใช้เป็นยา / เรียบเรียง, ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว.

by ภูมิพิชญ์ สุชาวรรณ.

Call number: 581.63 ภ672พ (อ.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2535 Description: 8 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 581.63 ภ672พ] (7).

2. หนังตะลุง / โดย อุดม ดุจศรีวัชร ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว.

by อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 791.5 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย บริษัทอักษราพิพัฒน์, 2535. Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 791.5 อ785ห] (1), PYULIB-DW [Call number: 791.5 อ785ห] (1).

3. พฤกษาในวรรณคดี. เล่ม 1 / เรียบเรียงโดย วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพโดย ปรีชา กาบแก้ว.

by วิชิต สุวรรณปรีชา.

Call number: 582.13 ว551พ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, 2531 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 582.13 ว551พ] (1).

4. โบราณสถาน. เล่มที่ 2 / เรียบเรียง, วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by วิชิต สุวรรณปรีชา.

Call number: 959.303 ว551บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษรพิพัฒน์, 2531 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

5. โบราณสถาน. เล่มที่ 4 / เรียบเรียง, วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by วิชิต สุวรรณปรีชา.

Call number: 959.303 ว551บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2531 Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

6. โบราณสถาน. เล่ม 5 / เรียบเรียง, วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by วิชิต สุวรรณปรีชา.

Call number: 959.303 ว551บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, [2531?] Description: 63 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

7. โบราณสถาน. เล่ม 6 / เรียบเรียง, วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by วิชิต สุวรรณปรีชา.

Call number: 959.303 ว551บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, [2531?] Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

8. โบราณสถาน. เล่ม 7 / เรียบเรียง, วิชิต สุวรรณปรีชา ; ถ่ายภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by วิชิต สุวรรณปรีชา.

Call number: 959.303 ว551บ (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : อักษราพิพัฒน์, [2531?] Description: 71 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.303 ว551บ] (2).

9. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนหนุมานครองเมือง / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, [2540?] Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

10. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ศึกทรพี / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

11. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอน ภิเษกสมรสพระราม-สีดา / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, [2540?] Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

12. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนฆาตสหัสเดชะ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2536 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

13. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอน ปราบไมยราพ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

14. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ พิชิตทศกัณฐ์ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

15. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ทศกัณฐ์ลักนางสีดา / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

16. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ หนุมานเผาลงกา (น้ำบ่อน้อย) / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

17. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ ตอนศึกกุมภกรรณ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

18. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ หักคอช้างเอราวัณ / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

19. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ หนุมานทหารกล้า / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).

20. หนังสือส่งเสริมการอ่าน ชุดจิตรกรรมฝาผนังรามเกียรติ์ นางลอย / เรื่อง, อุดม ดุจศรีวัชร, นำโชค อัมไพรวรรณ ; ภาพ, ปรีชา กาบแก้ว

by อุดม ดุจศรีวัชร | นำโชค อัมไพรวรรณ | ปรีชา กาบแก้ว.

Call number: 895.91 อ785ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย อักษราพิพัฒน์, 2533 Description: 32 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 อ785ห] (1).