ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 137 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จะพัฒนาคนกันได้อย่างไร (พุทธศาสนากับการพัฒนามนุษย์) / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335จ 2536 เลขเรียกหนังสือ: 10653 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335จ 2536] (3). Special Status (1).

2. เมืองไทยจะวิกฤตถ้าคนไทยมีศรัทธาวิปริต / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ม] (3).

3. พุทธวิธีแก้ปัญหาเพื่อศตวรรษที่ 21 / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335พ 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335พ 2536] (2).

4. รวมคำบรรยายหลักวิชาชีพนักกฎหมาย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ... [และคนอื่นๆ].

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 174.3 ร155 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 174.3 ร155 2540] (6).

5. ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจำชาติ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3 พ335ค 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ปรับปรุงเพิ่มเติม).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3 พ335ค 2537] (2).

6. มองอเมริกามาแก้ปัญหาไทย / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.33783 พ335ม 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลคีมทอง, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.33783 พ335ม 2537] (1).

7. พุทธธรรมกับปรัชญาการศึกษาไทยในยุคโลกาภิวัฒน์ / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 พ335พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [ม.ป.ท.] : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1 พ335พ] (2), PYULIB-DW [Call number: 370.1 พ335พ] (2).

8. พุทธศาสนาในฐานะเป็นรากฐานของวิทยาศาสตร์ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.307 พ332พ 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.307 พ332พ 2537] (1).

9. การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 พ335ก 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมลตีมทอง, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 พ335ก 2540] (2).

10. ศาสนาและเยาวชน / พระธรรมปิฏก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 291.17834 พ335ศ 2539 เลขเรียกหนังสือ: 10649 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 291.17834 พ335ศ 2539] (2). Special Status (1).

11. ปฏิรูปการศึกษา : การสร้างสรรค์ภูมิปัญญา / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต) ... [ และคนอื่นๆ]

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 370.9593 ป138 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : อมรินทร์วิชาการ และมูลนิธิสดศรี-สฤษดิ์วงศ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.9593 ป138] (2).

12. การศึกษาเพื่ออารยธรรมที่ยั่งยืน / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 370.1 พ335ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.1 พ335ก 2539] (1).

13. นิพพาน-อนัตตา / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3423 พ335น 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3423 พ335น 2539] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.3423 พ335น 2539] (1).

14. กรรมและนรกสวรรค์สำหรับคนรุ่นใหม่ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.3422 พ335ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, [2541?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.3422 พ335ก] (1), PYULIB-DW [Call number: 294.3422 พ335ก] (1).

15. ภาวะผู้นำ : ความสำคัญต่อการพัฒนาคน พัฒนาประเทศ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ภ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสภา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ภ] (3), PYULIB-DW [Call number: 294.35 พ335ภ] (1).

16. การศึกษาเพื่อสันติภาพ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.35 พ335ก 2538 เลขเรียกหนังสือ: 10654 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.35 พ335ก 2538] (1). Special Status (1).

17. พัฒนาวัฒนธรรมในตัวคนไทย / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.337 พ335พ 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ธรรมสาร, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.337 พ335พ 2540] (2).

18. สมาธิ : ฐานสู่สุขภาพจิตและปัญญาหยั่งรู้ / พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 294.34432 พ335ส 2537 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.34432 พ335ส 2537] (2).

19. การแพทย์ไทย : ทางเลือกในยุคโลกาภิวัตน์ / พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 610.9593 พ335ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : กองทุนวุฒิธรรมเพื่อการศึกษาและปฏิบัติธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.9593 พ335ก 2539] (1).

20. การพัฒนาที่ยั่งยืน = Sustainable development / พระธรรมปิฎก (ป. อ. ปยุตโต)

โดย พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต).

เลขเรียกหนังสือ: 303.44 พ335ก 2539 เลขเรียกหนังสือ: 10694 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 (ปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.44 พ335ก 2539] (3). Special Status (1).