ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145240 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือศึกษากฎหมายมรดก / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.05 ภ373ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.05 ภ373ค] (3).

2. ย่อหลักกฎหมาย ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2536 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2536] (1).

3. ย่อหลักกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ย 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ย 2532] (1).

4. แนวคำพิพากษาศาลฎีกาเกี่ยวกับกฎหมายที่มีโทษทางอาญา / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 345.077 ภ373น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 345.077 ภ373น] (2).

5. พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแขวงและวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวง พ.ศ. 2499 : พระราชบัญญัติให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ. 2520 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2539 พร้อมคำพิพากษาฎีกาสำคัญ / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 347.02 ภ373พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 347.02 ภ373พ] (2).

6. หลักกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ห 2540 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ห 2540] (1).

7. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ภ373ค 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ภ373ค 2543] (4).

8. คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ หนี้ / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ภ373ค 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 (แก้ไขปรับปรุงใหม่)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ภ373ค 2546] (8).

9. หลักกฎหมายละเมิด / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ห 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ห 2546] (5).

10. หลักกฎหมายหนี้ = Principle of law obligation / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.077 ภ373ห 2554 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 11 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2554สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.077 ภ373ห 2554] (5).

11. หลักกฎหมายละเมิด = Principle of law tort / ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

โดย ภัทรศักดิ์ วรรณแสง.

เลขเรียกหนังสือ: 346.03 ภ373ห 2555 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 ปรับปรุงใหม่.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : วิญญูชน, 2555สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 346.03 ภ373ห 2555] (3).