Refine your search

Your search returned 34 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. การศึกษาเชิงวิเคราะห์โคลงปทุมสังกา = An analytical study of klong padumsanka / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 398.2 ม124ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529 Description: 156 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม124ก] (2).

2. คุณค่าทางวัฒนธรรม = / โดย มณี พยอมยงค์ และคณะนักศึกษาที่เรียนวิชาEd. F208

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ).Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ค] (1).

3. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09 ม124ป Call number: 10726 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2529. Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป] (10). Items available for reference: [Call number: 10726] (1).

4. พิธีกรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์, ผู้รวบรวม.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ชมรมสหธรรมเชียงใหม่, 2529. Description: 46, 212 หน้า : แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124พ] (2).

5. คุณค่าทางวัฒนธรรม / โดย อำนวย ทะพิงค์แก, มณี พยอมยงค์ และคณะนักศึกษาที่เรียนวิชา Ed.F 208

by อำนวย ทะพิงค์แก | มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 อ681ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2514 Description: 455 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 อ681ค] (1).

6. โคลงหงส์ผาคำ : ถ่ายอักษรจากหนังสือโบราณลานนาไทย / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์ | วิทยาลัยครูเชียงใหม่. ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย.

Call number: 398.2 ม124ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์คติชนวิทยาลานนาไทย วิทยาลัยครูเชียงใหม่, 2515 Description: 106, 20 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม124ค] (2).

7. วัฒนธรรมล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ว Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2529. Description: 260 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ว] (7).

8. พจนานุกรมลานนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.913 ม124พ (อ.) Material type: book BookPublisher: [ม.ป.ท. : ม.ป.พ., 25--?]. Description: 200 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 495.913 ม124พ] (8), [Call number: 495.913 ม124พ] (1).

9. วิถีชีวิตและค่านิยมของชาวลานนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์ และ นรินทร์ชัย พัฒนพงศา

by มณี พยอมยงค์ | นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.

Call number: 390.09 ม124ว (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2527 Description: 325 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ว] (3).

10. การศึกษาเชิงวิเคราะห์วรรณคดีลานนาไทยเรื่อง โคลงอมรา / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 398.2 ม124ก (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2525 Description: 100, 52 หน้า.Online access: บทคัดย่อ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.2 ม124ก] (1).

11. ชาวเขาในดินแดนล้านนา / โดย วนัช พฤกษะศรี. เครื่องเขิน โดย มณี พยอมยงค์

by วนัช พฤกษะศรี | มณี พยอมยงค์.

Call number: 307.7 ว164ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการส่งเสริมหนังสือตามแนวพระราชดำริ, 2528 Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.7 ว164ช] (2).

12. โคลงพรหมทัต วรรณกรรมชั้นเยี่ยมของลานนาไทย / เรียบเรียงโดย ประเสริฐ ณ นคร และ มณี พยอมยงค์

by ประเสริฐ ณ นคร | มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.91 ป419ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2520 Description: 229 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.91 ป419ค] (2).

13. ประวัติและวรรณคดีลานนาไทย = / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.9109 ม124ป 2516 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : มิตนราการพิมพ์, 2516 Description: 172 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.9109 ม124ป 2516] (6).

14. คร่าวพุทธประวัติ / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 294.309 ม124ค Material type: book BookPublisher: [เชียงใหม่ : ม.ป.พ.], 2523 Description: 231 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309 ม124ค] (5).

15. สายสัมพันธ์ทางพระพุทธศาสนาศรีลังกา-ล้านนา = / โดย มณี พยอมยงค์ ;

by มณี พยอมยงค์ | แสง จันทร์งาม.

Call number: 294.309593 ม124ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : พระครูพิพัฒนคณาภิบาล, 2531 Description: 40 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 294.309593 ม124ส] (5).

16. ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์หนังสือเชียงใหม่, 2526 Description: 63 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (2).

17. ตำราเรียนหนังสือล้านนาไทย / โดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. คณะศึกษาศาสตร์.

Call number: 495.917 ม124ต Call number: 10616 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ทรัพย์การพิมพ์, 2533 Description: 106 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (6). Items available for reference: [Call number: 10616] (1).

18. ตำราเรียนหนังสือลานนาไทย / เรียบเรียงโดย มณี พยอมยงค์

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 495.917 ม124ต Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ประเทืองวิทยา, 2511 Description: 126 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ม124ต] (3), PYULIB-DW [Call number: 495.917 ม124ต] (2).

19. ประเพณีสิบสองเดือนล้านนาไทย / มณี พยอมยงค์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 390.09 ม124ป 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: เชียงใหม่ : ส. ทรัพย์การพิมพ์, 2537. Description: 276 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1), PYULIB-DW [Call number: 390.09 ม124ป 2537] (1).

20. การวิเคราะห์และเปรียบเทียบมหาชาติ ฉบับภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคอีสาน และภาคใต้ = An analytical and comparative study of different versions of Mahachat : central, northern, north-eastern and southern / มณี พยอมยงศ์.

by มณี พยอมยงค์.

Call number: 895.911 ม124ก (ว.พ.) Material type: book BookPublisher: 2519. Dissertation note: วิทยานิพนธ์ (กศ.ม.)--มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2519. Description: 376 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 895.911 ม124ก] (1).