ผลการค้นหาของคุณมี 35 จากทั้งหมด 145249 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ดีเบสโฟร์ : คอนโทรลเซนเตอร์ / ยืน ภู่วรวรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.36 ย327ด ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.36 ย327ด] (2).

2. เทคโนโลยีฮาร์ดแวร์ IBM PC / ยืน ภู่วรวรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3916 ย327ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3916 ย327ท] (4).

3. แอดวานซ์ดีเบส : รวบรวมเทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมดีเบสทรีพลัส / ยืน ภู่วรวรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.36 ย327อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.36 ย327อ] (2).

4. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป 2535 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป 2535] (1).

5. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป 2530 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป 2530] (4).

6. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาแอสเซมบลี้ 8086-8088 / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.262 ย327ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1, 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.262 ย327ป] (1).

7. การประมวลผลภาษาธรรมชาติ = / ยืน ภู่วรวรรณ, ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี.

เลขเรียกหนังสือ: 006.35 ย327ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 006.35 ย327ก] (7).

8. เทคนิคการประยุกต์และใช้งานลิเนียรไอซี. เล่ม 1 / ยืน ภู่วรวรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 621.3 ย315ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2521สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 621.3 ย315ท] (1).

9. เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 16 บิต / โดย ยืน ภู่วรวรรณ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 ย327ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 ย327ท] (2).

10. เทคโนโลยีไมโครคอมพิวเตอร์ 16 บิต / ยืน ภู่วรวรรณ, ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์, ไพศาล สงวนหมู่

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | ชัยยงค์ วงศ์ชัยสุวัฒน์ | ไพศาล สงวนหมู่.

เลขเรียกหนังสือ: 004.16 ย327ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.16 ย327ท] (2).

11. เทคนิคการใช้งานฮาร์ดดิสค์ = / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.56 ย327ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.56 ย327ท] (1).

12. เทคนิคการใช้งานฮาร์ดดิสค์ = / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 004.56 ย327ท ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 004.56 ย327ท] (2).

13. โลตัส 1-2-3 เวอร์ชัน 2 / โดย พิชิต สุขเจริญพงษ์ และยืน ภู่วรวรรณ

โดย พิชิต สุขเจริญพงษ์ | ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 พ648ล ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 พ648ล] (1).

14. ระบบจัดการฐานข้อมูล DBASE II / โดย ยืน ภู่วรวรรณ และสมนึก คีรีโต

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สมนึก คีรีโต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.3 ย327ร ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2526สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.3 ย327ร] (1).

15. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ dBASE III Plus / ยืน ภู่วรวรรณ, พิชิต สุขเจริญพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.36 ย327ป 2532 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.36 ย327ป 2532] (2).

16. แอดวานซ์ดีเบส : รวบรวมเทคนิคการประยุกต์ใช้โปรแกรมดีเบสทรีพลัส / ยืน ภู่วรวรรณ

โดย ยืน ภู่วรวรรณ.

เลขเรียกหนังสือ: 005.36 ย327อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2532สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.36 ย327อ] (2).

17. แอดวานซ์โลตัส / โดย ยืน ภู่วรวรรณ และพิชิต สุขเจริญพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.36 ย327อ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.36 ย327อ] (1).

18. เวิร์ดโปรเซสซิ่ง / โดย ยืน ภู่วรวรรณ และพิชิต สุขเจริญพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | พิชิต สุขเจริญพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.43 ย327ว ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.43 ย327ว] (2).

19. โปรแกรมจัดระบบงาน เอ็มเอสดอส เวอร์ชั่น 2.0 ถึง 3.30 = / ยืน ภู่วรวรรณ, สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

โดย ยืน ภู่วรวรรณ | สุรศักดิ์ สงวนพงษ์.

เลขเรียกหนังสือ: 005.446 ย327ป ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, [2532?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.446 ย327ป] (3).

20. โปรแกรมคอมพิวเตอร์ภาษาซี / บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา, ยืน ภู่วรวรรณ, สมนึก คีรีโต.

โดย บุญเลิศ เอี่ยมทัศนา | ยืน ภู่วรวรรณ | สมนึก คีรีโต.

เลขเรียกหนังสือ: 005.133 บ564ป 2529 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.133 บ564ป 2529] (10).