Your search returned 4 results from 147444 records. Subscribe to this search

|
1. ปริบทการสื่อสารระดับบุคคล กลุ่ม องค์การ และสื่อสารมวลชน / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ ... [และคนอื่นๆ].

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. คณะนิเทศศาสตร์. โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์.

Call number: 302.2 ป459 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการอาศรมความคิดเรื่องทฤษฎีนิเทศศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2534. Description: 153 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ป459] (2).

2. การวิเคราะห์ผู้รับสาร = Audience analysis / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.

Call number: 302.2 ย383ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ที. พี. พริ้นท์, 2542. Description: 76 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ย383ก] (4).

3. การวางแผนและการประเมินผลการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ = Planning and evaluation for strategic communication / ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ

by ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ.

Call number: 302.2 ย383ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 Description: 135 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ย383ก] (1). Checked out (1). Lost (1).

4. สีสะท้อนสี : ภาพในความคิด (Stereotype) ของคนไทยที่มีต่อกลุ่มการเมืองที่ต่างกัน / อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ ... [และคนอื่นๆ].

by อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ | สุภางค์ จันทวานิช | ยุบล เบ็ญจรงค์กิจ | ภทรพร ยุทธาภรณ์พินิจ | วิศิษฏ์ ยุทธาภรณ์พินิจ.

Call number: 320.9593 อ623ส (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2559. Description: 22, 274 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 320.9593 อ623ส] (2).