Your search returned 4 results from 145972 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือวารสารศาสตร์ / Ronnaporn, Narong

by รณพร | ณรงค์.

Call number: 302.2 ร123ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : พีเอสพี, [2532?] Description: 12, 207 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ร123ค] (1).

2. MRI : หลักการและความปลอดภัยในการใช้งาน / บรรณาธิการ, ไพรัช สายวิรุณพร

by ไพรัช สายวิรุณพร | มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล. โครงการตำรา-ศิริราช.

Call number: WN440 อ898 2553 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการตำรา-ศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, 2553 Description: 145, [3] หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WN440 อ898 2553] (2).

3. อาการวิทยาทางอายุรศาสตร์ / บรรณาธิการ, เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล, ขจรศักดิ์ นพคุณ

by เมตตาภรณ์ พรพัฒน์กุล | ขจรศักดิ์ นพคุณ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ภาควิชาอายุรศาสตร์.

Call number: WB141 อ585 2553 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาอายุรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2553 Description: 429 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: WB141 อ585 2553] (2).

4. World Cafe' ล้อมวงเล่าเคล้อกาแฟ / ชลัท ประเทืองรัตนา, ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ.

by ชลัท ประเทืองรัตนา | ภควรรณพร พิศุทธิสุวรรณ.

Call number: 300 Material type: book BookDescription: 90 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).