ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 213 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. ศัพท์คอมพิวเตอร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 004.03 ร419ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 004.03 ร419ศ] (2).

2. ศัพท์บัญญัติพร้อมคำอธิบายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419ศ 2533 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419ศ 2533] (2).

3. พจนานุกรมศัพท์ประกันภัย อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 368.003 ร419พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 368.003 ร419พ] (3).

4. สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท / ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม

โดย ณัฐวุฒิ สุทธิสงคราม | ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 959.3 ณ362ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ณ362ส] (2).

5. ศัพท์การพิมพ์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน = Printing terminology : the Royal Institute edition / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 686.2014 ร419ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 686.2014 ร419ศ] (3).

6. คำที่เขียนทับศัพท์จากภาษาต่างประเทศ ในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 และรายชื่อจังหวัดในประเทศไทยถอดเป็นอักษรโรมัน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9131 ร419ค 2533 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 ฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2533สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9131 ร419ค 2533] (2).

7. หลักเกณฑ์การทับศัพท์ ภาษาอังกฤษ ภาษาฝรั่งเศส ภาษาเยอรมัน ภาษาอิตาลี ภาษาสเปน ภาษารัสเซีย ภาษาญี่ปุ่น ภาษาอาหรับ ภาษามลายู ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 411 ร419ห ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 411 ร419ห] (7).

8. สารานุกรมศัพท์ดนตรีไทย. ภาคประวัติและบทร้องเพลงเถา / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 782.4209593 ร419ส (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 782.4209593 ร419ส] (2).

9. ศัพท์รัฐศาสตร์ ฉบับราชบัณฑิตยสถาน / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 320.03 ร419ศ 2536 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2 แก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 320.03 ร419ศ 2536] (2).

10. การใช้ "กระ" และ "กะ" พร้อมทั้งความหมายจากพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2525 / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ร419ก 2534 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2534สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ร419ก 2534] (1).

11. ศิลปกรรมไทย : พระพุทธปฏิมา พระบรมมหาราชวัง วัด เรือนไทยภาคกลาง ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 709.593 ร419ศ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 709.593 ร419ศ] (4).

12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่อง กำหนดชื่อ ทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ และเรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ / ราชบัณฑิตยสถาน.

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 ร419ป (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2520สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 ร419ป] (3).

13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี และประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่อง กำหนดชื่อ ทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ และเรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 ร419ป 2530 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 ร419ป 2530] (2).

14. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่อง กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมือหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ และเรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 ร419ป 2526 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2526สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 ร419ป 2526] (1).

15. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและประกาศราชบัณฑิตยสถานเรื่อง กำหนดชื่อทวีป ประเทศ เมืองหลวง มหาสมุทร ทะเล และเกาะ และเรื่องการเขียนชื่อจังหวัด เขต อำเภอ และกิ่งอำเภอ / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 ร419ป 2530 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 5ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 ร419ป 2530] (3).

16. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 ร419พ 2519 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์การศาสนา, 2519สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 ร419พ 2519] (1).

17. พจนานุกรมศัพท์ภูมิศาสตร์ อังกฤษ-ไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 910.3 ร419พ 2523 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2523สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 910.3 ร419พ 2523] (4).

18. ศัพท์บัญญัติ อังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ร419ศ 2524 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2524สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ร419ศ 2524] (2).

19. ศัพท์บัญญัติอังกฤษ-ไทย ไทย-อังกฤษ / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ร419ศ 2532 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ร419ศ 2532] (1).

20. หลักเกณฑ์การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและเครื่องหมายอื่นๆ / ราชบัณฑิตยสถาน

โดย ราชบัณฑิตยสถาน.

เลขเรียกหนังสือ: 495.9111 ห419ห 2531 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: [กรุงเทพฯ] : ราชบัณฑิตยสถาน, 2531สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.9111 ห419ห 2531] (2).