Your search returned 5 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. พฤติกรรมการบริหารองค์การสาธรณะ / วันชัย มีชาติ

by วันชัย มีชาติ.

Call number: 302.35 ว426พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2548, 2548 Description: 362 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.35 ว426พ] (2).

2. การบริหารองค์การ / วันชัย มีชาติ

by วันชัย มีชาติ.

Call number: 658 ว426ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2549 Description: 383 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว426ก] (3), PYULIB-DW [Call number: 658 ว426ก] (1).

3. การบริหารองค์การ / วันชัย มีชาติ

by วันชัย มีชาติ.

Call number: 658 ว426ก 2552 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 3.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 Description: 384 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658 ว426ก 2552] (3).

4. รายงานการวิจัย โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / คณะผู้วิจัย, วันชัย มีชาติ ... [และคนอื่นๆ].

by วันชัย มีชาติ | กระทรวงยุติธรรม. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Call number: 332.02402 ร451 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Description: 34, 302 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Other title: โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรมเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.02402 ร451] (1).

5. บทสรุป โครงการศึกษาพัฒนานโยบายการยุติธรรม เพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ / คณะผู้วิจัย, วันชัย มีชาติ, หัวหน้าโครางการและนักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].

by วันชัย มีชาติ | กระทรวงยุติธรรม. ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม | จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. คณะรัฐศาสตร์.

Call number: 332.02402 บ131 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม กระทรวงยุติธรรม ร่วมกับ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556. Description: 67 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 332.02402 บ131] (1).