ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 5 จากทั้งหมด 145217 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2522สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (1).

2. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ชวนพิมพ์, 2524สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก] (3).

3. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2527] (1).

4. การบัญชีธนาคาร : การปฏิบัติงานธนาคารพาณิชย์ / วารี หะวานนท์.

โดย วารี หะวานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 657.833 ว484ก 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ชวนพิมพ์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.833 ว484ก 2539] (3).

5. โครงการเรียนรู้ด้วยตนเอง : บัญชีการเงินเบื้องต้น / คณะผู้เขียนและผู้เรียบเรียง, วารี หะวานนท์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย วารี หะวานนท์ | สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย.

เลขเรียกหนังสือ: 657.48 ค961 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สมาคมสถาบันการศึกษาการธนาคารและการเงินไทย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 657.48 ค961] (1).