Your search returned 2 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารประกอบการอบรมวิชาสถิติธุรกิจ ระหว่างวันที่ 1-11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2526 ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ / โดย ลือชัย จุลาสัย, วัชรี วิลาสเดชานนท์, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ

by ลือชัย จุลาสัย | วัชรี วิลาสเดชานนท์ | ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.

Call number: 519.5 ล517อ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู, 2527 Description: 212 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 ล517อ] (2).

2. การใช้คณิตศาสตร์ในการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ = A mathematical approach to economic analysis / ผู้เขียน, ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.

by ศศิเพ็ญ พวงสายใจ.

Call number: 330.0151 ศ293ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549 Description: ก-จ, 271 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.0151 ศ293ก] (1).