ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 4 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คู่มือ GMAT : เฉลยข้อสอบเข้าปริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA) ฉบับรวบรวมข้อสอบหลาย พ.ศ. จนถึงปีล่าสุด ปี 2532-2536 / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา และคณะ

โดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ484ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : [ม.ป.พ.], 2536สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ484ค] (1).

2. ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 2542 / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา และคณะ

โดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ484ข ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา, [2542?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ484ข] (1).

3. ข้อสอบ GMAT พร้อมเฉลยอย่างละเอียด ปี 2542-2543 / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา

โดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ484ข 2543 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ484ข 2543] (1).

4. เคล็ดลับการวิเคราะห์บทความประเด็นปัญหาทางธุรกิจ MBA / ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา

โดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา.

เลขเรียกหนังสือ: 510.76 ศ484ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศิริลักษณ์ สัมมาวิริยา, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.76 ศ484ค] (1).