ผลการค้นหาของคุณมี 72 จากทั้งหมด 145244 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. กลยุทธ์การตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ศุภร เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ศ486ก] (14).

2. การส่งเสริมการขาย = / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องอาจ ปะทะวานิช, ฉัตรชัย ลอยฤทธิ์วุฒิไกร

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ฉัตรชัย ลอยฤทธิ์วุฒิไกร | องอาจ ปทะวานิช.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ศ486ก] (5).

3. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา / ศุภร เสรีรัตน์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศุภร เสรีรัตน์ | ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ714น ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ714น] (2).

4. หลักการตลาด = Principles of marketing / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ]

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ห321 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : S.M. Circuit Press, 2534สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ห321] (3).

5. กลยุทธ์การตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ศุภร เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ศุภร เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.83 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2535สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.83 ศ486ก] (4).

6. กลยุทธ์การตลาด และการบริหารการตลาด / ผู้แต่ง, ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก287] (4).

7. กลยุทธ์การตลาด การบริหารการตลาด และกรณีตัวอย่าง / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ก287 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ก287] (7).

8. การโฆษณาและการส่งเสริมการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : เอส. เอ็ม. เซอร์คิทเพรส, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ486ก] (5).

9. การบริหารการโฆษณา และการส่งเสริมการตลาด / ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ486ก] (12).

10. ศัพท์การบริหาร / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, สมชาย หิรัญกิตติ

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์ | สมชาย หิรัญกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: 658.003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2537สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.003 ศ486ศ] (1).

11. ศัพท์การตลาดและการโฆษณา = Marketing and advertising / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ศ486ศ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2538สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ศ486ศ] (3).

12. คำอธิบายศัพท์การตลาดและศัพท์การขาย / เรียบเรียงโดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์, เจริญ โชไชย

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | เจริญ โชไชย.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8003 ศ486ค (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ศิริวรรณ เสรีรัตน์, [2531?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 658.8003 ศ486ค] (10).

13. การบริหารสำนักงานแบบใหม่ ฉบับสมบูรณ์ / โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และ สมชาย หิรัญกิตติ

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | สมชาย หิรัญกิตติ.

เลขเรียกหนังสือ: 651.3 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 651.3 ศ486ก] (8).

14. การบริหารการตลาดยุคใหม่ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลักษิตานนท์, ศุภร เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | ศุภร เสรีรัตน์ | ปริญ ลักษิตานนท์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ486ก] (4).

15. นโยบายผลิตภัณฑ์และราคา / ศุภร เสรีรัตน์, ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศุภร เสรีรัตน์ | ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ714น 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ714น 2538] (3).

16. พฤติกรรมผู้บริโภค ฉบับพื้นฐาน / ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8342 ศ486พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8342 ศ486พ] (7).

17. การตลาดเพื่อสิ่งแวดล้อม / ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.8 ศ486ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.8 ศ486ก] (6).

18. นโยบายธุรกิจและการบริหารเชิงกลยุทธ์ / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 น199 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : S.M. Circuit Press, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 น199] (4).

19. การส่งเสริมการขาย = Sales promotion / ศิริวรรณ เสรีรัตน์, องอาจ ปะทะวานิช, ฉัตรชัย ลอยฤทธิ์วุฒิไกร.

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์ | องอาจ ปทะวานิช | ฉัตรชัย ลอยฤทธิ์วุฒิไกร.

เลขเรียกหนังสือ: 658.82 ศ486ก 2538 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, [2538?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.82 ศ486ก 2538] (8).

20. การบริหารเชิงกลยุทธ์และกรณีศึกษา : ฉบับสมบูรณ์ = Strategic management and cases / ศิริวรรณ เสรีรัตน์ ... [และคนอื่นๆ].

โดย ศิริวรรณ เสรีรัตน์.

เลขเรียกหนังสือ: 658.4012 ก459 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : พัฒนาศึกษา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 658.4012 ก459] (4).