ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 2 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. คณิตศาสตร์สำหรับชีวิตประจำวัน / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

โดย ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 510 ศ677ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: เชียงใหม่ : ภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [25-?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510 ศ677ค] (1).

2. คณิตศาสตร์การเงิน = Mathematics of finance / ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

โดย ศุภวรรณ โสตถิโยธิน.

เลขเรียกหนังสือ: 332.0151 ศ722ค ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 332.0151 ศ722ค] (3).