Your search returned 33 results from 147772 records. Subscribe to this search

|
1. อักษรพิเศษในภาษาล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 495.917 ส198อ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการอนุรักษ์คัมภีร์ใบลานล้านนาในโครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2534. Description: ก-ข, 52 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ส198อ] (8).

2. ฟ้อนเชิง : อิทธิพลที่มีต่อฟ้อนในล้านนา / บรรณาธิการ, สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 793.31 ฟ165 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2537. Description: 84 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.31 ฟ165] (6), PYULIB-DW [Call number: 793.31 ฟ165] (1).

3. มื้อจันทร์-วันดี : ของดีแห่งโบราณาจารย์ ล้านนา / รวบรวมโดย สนั่น ธรรมธิ

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 398.33 ส198ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : เชียงใหม่พิมพ์สวย, 2542 Description: 83 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 398.33 ส198ม] (1).

4. ฮีตเก่าฮอยหลัง / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 390.09593 ส198ฮ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ชุมนุมฟื้นรีตรอยล้านนา วัดอุโมงค์ สวนพุทธธรรม, 2544. Description: 49 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ฮ] (2).

5. โคลงนิราศระยะทางเมืองนครเชียงใหม่ / ผู้ประพันธ์, พระยาราชสัมภารากร (เลื่อน สุรนันท์) ; บูรณาการและจัดทำคำอธิบาย, สนั่น ธรรมธิ

by ราชสัมภารากร, พระยา (เลื่อน สุรนันท์) | สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 895.911 ร429ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2543 Description: 57 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ร429ค] (3).

6. ฟ้อนเชิง [videorecording]/ โดย สนั่น ธรรมธิ และธนชัย มณีวรรณ์.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: CD 200096 Material type: visual material Visual materialPublisher: เชียงใหม่ : เครือข่ายสืบสานภูมิปัญญาล้านนา, [2547?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200096] (1). Items available for reference: [Call number: CD 200096] (1).

7. ฟ้อนเชิง / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 793.31 ส198ฟ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : คณะกรรมการจัดงานสืบสานล้านนาร่วมกับสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2544. Description: 128 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 793.31 ส198ฟ] (2).

8. กลองสะบัดชัย [sound recording]/ สนั่น ธรรมธิ, ควบคุมวง.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: CD 400098 Material type: music MusicPublisher: เชียงใหม่ : จัดจำหน่ายโดย ทิพย์เนตร เอนเตอร์ไพร์ส, 2543. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 400098] (2). Items available for reference: [Call number: CD 400098] (1).

9. กลองมองเซิง [sound recording]/ สนั่น ธรรมธิ, ควบคุมวง.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: CD 400097 Material type: music MusicPublisher: เชียงใหม่ : จัดจำหน่ายโดย ทิพย์เนต เอนเตอร์ไพร์ส, 2543. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 400097] (2). Items available for reference: [Call number: CD 400097] (1).

10. การทำนาแบบโบราณล้านนา / ผู้เรียบเรียง, สนั่น ธรรมธิ

by สนั่น ธรรมธิ | สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่.

Call number: 390.09593 ส198ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : สภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, 2543 Description: 18 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ก] (1).

11. สารัตถะล้านนา / ผู้เขียน, สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ส198ส Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์, 2550. Description: 98 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ส] (2).

12. พิธีกรรมและความเชื่อการปลูกเรือนล้านนา / ผู้เขียน, สนั่น ธรรมธิ.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม | สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 728.37 ส198พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Description: 172 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 728.37 ส198พ] (3).

13. พรหมชาติล้านนา / ผู้เขียน, สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 133.5 ส198พ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์, 2550. Description: 118 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 133.5 ส198พ] (2).

14. โชค ลาง ของขลัง อารักษ์ / ผู้เขียน, สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ส198ช Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์, 2550. Description: 148 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ช] (2).

15. โคลงดอยสุเทพ / ปริวรรต เรียบเรียงและถอดความ, สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 895.911 ส198ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ, 2550. Description: ก-ซ, 70 หน้า.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.911 ส198ค] (2).

16. นาฏดุริยการล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 780.9593 ส198น Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2550. Description: ก-ง, 214 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 780.9593 ส198น] (4). Checked out (2).

17. ยุตตสาระ : หนึ่งในอักษรพิเศษล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 495.917 ส198ย Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : โรงพิมพ์มิ่งเมือง, 2543 Description: 2, 85 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.917 ส198ย] (1).

18. คู่มือการปฏบัติงานบริการวิชาการด้านล้านนาคดีแก่สังคม / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 306.09593 ส198ค Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม, 2551. Description: ก-ง, 65 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ส198ค] (1).

19. ไม้เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ส198ม Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2552. Description: 110 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ม] (2).

20. ปีใหม่ล้านนา / สนั่น ธรรมธิ.

by สนั่น ธรรมธิ.

Call number: 390.09593 ส198ป Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2553. Description: 103 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส198ป] (2).