Your search returned 10 results from 147440 records. Subscribe to this search

|
1. บันทึกประเพณีไทย ภาคกลาง / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 915.93 ส263บ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, 2537 Description: 287 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 915.93 ส263บ] (2).

2. ประเพณีต่างชาติ และ เรื่องน่ารู้ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 390 ส263ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2505 Description: 544 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390 ส263ป] (1).

3. ประเพณีไทยโบราณ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 390.09 ส263ป 2515 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2515 Description: 711 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09 ส263ป 2515] (1).

4. ปูชนียสถาน โบราณวัตถุไทย / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 913.031 ส263ป 2518 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2518 Description: 509 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 913.031 ส263ป 2518] (1).

5. ชุมนุมพระราชนิพนธ์และพระราชประวัติสมเด็จพระนารายณ์มหาราช / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 920 ส263ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : แพร่พิทยา, 2506 Description: 592 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 920 ส263ช] (1).

6. กรุงเทพฯ เอกลักษณ์ไทย / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 959.303 ส263ก (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สัมพันธ์การพิมพ์, 2528 Description: 461 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 959.303 ส263ก] (1).

7. เล่าเรื่องเก่าของไทย / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 959.3 ส263ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : หอสมุดแห่งชาติ, 2522 Description: 238 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส263ล] (1).

8. สารคดีไทย / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 959.3 ส263ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพ : ณรงพิมพ์บุรินทร์, 2520 Description: 126 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส263ส] (1).

9. บันทึกประเพณีไทย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร, เขียน.

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 390.09593 ส263บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2538?]. Description: 136 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส263บ] (2).

10. บันทึกประเพณีไทย ภาคใต้ / สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร

by สมพงษ์ เกรียงไกรเพชร.

Call number: 390.09593 ส263บ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ดอกหญ้า, [2540?] Description: 216 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ส263บ] (2).