ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 14 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2523สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (1), PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ] (1).

2. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2527 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2527สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ 2527] (1).

3. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / โดย ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2531 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ไทยวัฒนาพานิช, 2531สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ 2531] (2).

4. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2539 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง).ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2539สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2539] (1).

5. มนุษยสัมพันธ์นั้นเรื่องยาก แต่ปอกกล้วยเข้าปากนั้นยากกว่า / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 158.2 ส265ม ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: ฉะเชิงเทรา : ภาควิชาจิตวิทยาและการแนะแนว สถาบันราชภัฏฉะเชิงเทรา, 2540สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 158.2 ส265ม] (4).

6. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 155.4 ส265จ] (2).

7. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2541 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 4.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2541] (4).

8. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2544 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2544] (2).

9. การทดสอบทางจิตวิทยา / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 150.15195 ส265ก ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2544สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 150.15195 ส265ก] (5).

10. จิตวิทยาการปกครองชั้นเรียน / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 155.4 ส265จ 2547 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 6ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2547สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 155.4 ส265จ 2547] (1).

11. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์.

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2546 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 7 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2546สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2546] (5).

12. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2548 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 8 (ฉบับแก้ไขปรับปรุง)ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2548สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2548] (2).

13. พฤติกรรมน่ารัก / ม.ร.ว. สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 395 ส265พ ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 395 ส265พ] (1).

14. มนุษยสัมพันธ์ / ม.ร.ว.สมพร สุทัศนีย์

โดย สมพร สุทัศนีย์, ม.ร.ว.

เลขเรียกหนังสือ: 302 ส265ม 2551 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 9 ฉบับพิมพ์เพิ่มเติมข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2551สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302 ส265ม 2551] (2).