Your search returned 10 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย / โดย ประเวศ วะสี ... [และคนอื่นๆ] ;

by ประเวศ วะสี | สมพันธ์ เตชะอธิก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 303.49 น928 Material type: book BookPublisher: [ขอนแก่น] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2536 Description: 53 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.49 น928] (3).

2. ใฝ่ฝันเพื่อหมู่บ้าน / สมพันธ์ เตชะอธิก

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: 307.72 ส268ฝ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: [กรุงเทพฯ] : โรงพิมพ์เอดิสัน, 2531 Description: 168 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.72 ส268ฝ] (2).

3. ศักยภาพและเครือข่ายผู้นำท้องถิ่น : คู่มือและทิศทางการพัฒนาผู้นำชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหาในชนบท / โดย สมพันธ์ เตชะอธิก, ปรีชา อุยตระกูล, ชื่น ศรีสวัสดิ์.

by สมพันธ์ เตชะอธิก | ปรีชา อุยตระกูล | ชื่น ศรีสวัสดิ์.

Call number: 303.34 ส268ศ 2537 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2537. Description: 113 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.34 ส268ศ 2537] (2).

4. นักอุดมคติไม่ได้หายไปไหน / สมพันธ์ เตชะอธิก.

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: P. ส268น Material type: book BookPublisher: นครราชสีมา : ชมรมพัฒนเสวนาศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนนครราชสีมา, 2528. Description: 20, 116 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: P. ส268น] (1).

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติโดยชุมชน / บรรณาธิการ, สมพันธ์ เดชะอธิก

by สมพันธ์ เตชะอธิก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 333.706 ก446 Material type: book BookPublisher: [ขอนแก่น] : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, [2537?] Description: ก-ฉ, 71 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 333.706 ก446] (2).

6. การพัฒนาความเข้มแข็งขององค์กรชาวบ้าน / โดย สมพันธ์ เตชะอธิก ... [และคนอื่นๆ]

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: 361.806 ก493 Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2540 Description: ก-จ, 121 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 361.806 ก493] (4).

7. อบต. ในอุดมคติ / ผู้เขียน, สมพันธ์ เตชะอธิก ... [และคนอื่นๆ]

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: 352.19 อ111 Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541 Description: 126 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.19 อ111] (1).

8. ชุมชนเข้มแข็ง : บทเรียนภาคปฏิบัติ / สมพันธ์ เตชะอธิก, บรรณาธิการ

Call number: 307.14 ช622 Material type: book BookPublisher: [ขอนแก่น] : คณะกรรมการประสานงานองค์กรเอกชนพัฒนาชนบท (กป.อพช.) ภาคอีสาน, 2541 Description: 245 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ช622] (2).

9. พลังชุมชนกับมหาวิทยาลัย : ความท้าทายและคำตอบของโลกอนาคต / บรรณาธิการ, สมพันธ์ เตชะอธิก

by สมพันธ์ เตชะอธิก | มหาวิทยาลัยขอนแก่น. หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม.

Call number: 307.14 พ453 Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : หลักสูตรการจัดการการพัฒนาสังคม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2553 Description: ก-ค, 55 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 พ453] (1).

10. แนวคิดและรูปแบบการแก้ไขปัญหาความยากจน / สมพันธ์ เตชะอธิก

by สมพันธ์ เตชะอธิก.

Call number: 362.509593 ส268น 2554 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: ขอนแก่น : ขอนแก่นการพิมพ์, 2554 Description: 18, 64 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.509593 ส268น 2554] (1).