Your search returned 3 results from 146142 records. Subscribe to this search

|
1. คู่มือการปฏิบัติงานด้านการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี, [รวบรวม]

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Call number: 352.0593 ส691ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: 503 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 352.0593 ส691ค] (2).

2. รวมคำวินิจฉัยข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Call number: 342.09 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2547 Description: 261 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 342.09 ส691ร] (3).

3. คู่มือการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมและการส่งเสริมการมีส่วนร่วมด้านสิ่งแวดล้อมของประชาชนสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น / โดย สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานปลัดนายกรัฐมนตรี

by สำนักงานคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.

Call number: 344.046 ส691ค (ส.ร.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2548 Description: 161 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 344.046 ส691ค] (2).