Your search returned 6 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. หนึ่งมณฑล หนึ่งประเทศ : เศรษฐกิจจีน 11 มณฑลที่มีนัยสำคัญต่อไทย / วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน, อักษรศรี พานิชสาส์น และ อวยพร สุธาทองไทย

by วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน | อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น | อวยพร สุธาทองไทย.

Call number: 330.951 ว436ห Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ผู้จัดการ, 2549 Description: 505 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.951 ว436ห] (2).

2. ปักธงรุกตลาดจีน = Doing business in China / ผู้เขียน, อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

by อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

Call number: 382.09593051 อ467ป Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : Busy-day, 2550 Description: 248 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09593051 อ467ป] (2).

3. เศรษฐกิจจีนในมุมมองนักเศรษฐศาสตร์ไทย / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น

by อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

Call number: 330.951 อ467ศ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โอเพ่นบุ๊กส์, 2554 Description: 314 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 330.951 อ467ศ] (3).

4. ทุนจีนรุกอาเซียน / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น

by อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

Call number: 382.0951 อ467ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2554 Description: 230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.0951 อ467ท] (2).

5. ถนนการค้าสู่จีน = New trade lane to China / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

by อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น.

Call number: 382.09510593 อ466ถ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2552. Description: 188 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 382.09510593 อ466ถ] (1).

6. มองจีนหลากมิติ = Eyes on China / อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น, อาร์ม ตั้งนิร้นดร.

by อักษรศรี (อติสุธาโภชน์) พานิชสาส์น | อาร์ม ตั้งนิรันดร.

Call number: 338.951 อ467อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กรุงเทพธุรกิจ, 2557. Description: 241 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.951 อ467อ] (1).