ผลการค้นหาของคุณมี 29 จากทั้งหมด 145211 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. พจนานุกรมไทย : ฉบับอธิบายสองภาษา = A new Thai dictionary with biligual explanation / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, [2537?]สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ธ813พ] (2).

2. ตำราพิชัยสงคราม ฉบับรวมปราชญ์จีน / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, ผู้แปล

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 355.43 ต367 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : ฉับแกระ, 2529สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 355.43 ต367] (2).

3. พจนานุกรมวิเคราะห์ศัพท์พ้อง อังกฤษ-ไทย = A complete dictionary of Englih-Thai synonyms / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.01 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2519สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.01 ธ813พ] (1).

4. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2522สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ธ813พ] (2).

5. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับใหม่) = A new Thai-English dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91321 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2532สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91321 ธ813พ] (1).

6. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ธ813พ 2530 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ธ813พ 2530] (1).

7. พจนานุกรม สำนวน-สแลง อังกฤษ-จีน-ไทย / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 427 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2524สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 427 ธ813พ] (1).

8. พจนานุกรม จีน-ไทย (ฉบับตัวย่อนำหน้า) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ] (3).

9. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2529สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ] (1).

10. พจนานุกรมอังกฤษ-จีน-ไทย ฉบับใหม่ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 413 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2524สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 413 ธ813พ] (2).

11. สามก๊กปริทัศน์ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ธ813ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2513สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13 ธ813ส] (1).

12. สามก๊กปริทัศน์ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 895.13 ธ813ส ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : บำรุงสาส์น, 2530สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 895.13 ธ813ส] (1).

13. บุคคลสามก๊กวิเคราะห์ / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, แปล.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 959.1 บ381 ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, [2536?]สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.1 บ381] (2).

14. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย (ฉบับใหม่) = A new Thai-English dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ธ813พ 2538 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 2.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2538สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 423.9591 ธ813พ 2538] (1).

15. พจนานุกรมไทย : ฉบับอธิบาย 2 ภาษา = A new Thai dictionary with biligual explanation / โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.913 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2540สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.913 ธ813พ] (1).

16. ตำราพิชัยสงครามฉบับรวมปราชญ์จีน / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ, แปลจากต้นฉบับภาษาจีน

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 355.4 ต367 2533 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 3ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : จับแกระ, 2533สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-DW [Call number: 355.4 ต367 2533] (1).

17. พจนานุกรมไทย-อังกฤษ (ฉบับมาตรฐาน) = Standard Thai-English Dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.91321 ธ813พ (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.91321 ธ813พ] (1).

18. พจนานุกรมไทย-จีน / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ781พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 ฉบับแก้ไขปรับปรุง.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น, 2543สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 495.139591 ธ781พ 2543] (1).

19. พจนานุกรมอังกฤษ-ไทย ฉบับคอนไซส์ = A concise English-Thai dictionary / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 423.9591 ธ781พ 2543 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 1ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น(1997), 2543สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 423.9591 ธ781พ 2543] (1).

20. พจนานุกรม จีน-ไทย ฉบับใหม่ (ฉบับพิมพ์หนังสือตัวย่อ) / เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

โดย เธียรชัย เอี่ยมวรเมธ.

เลขเรียกหนังสือ: 495.139591 ธ813พ 2547 (อ.) ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: พิมพ์ครั้งที่ 13.ข้อมูลการพิมพ์: กรุงเทพฯ : รวมสาส์น (1977), 2547สามารถยืมได้: Items available for reference: [Call number: 495.139591 ธ813พ 2547] (1).