Your search returned 10 results from 146673 records. Subscribe to this search

|
1. การแพทย์แผนไทย : ภูมิปัญญาแห่งการพึ่งตนเอง / สุวิทย์ วิบูลผลประเสริฐ, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, บรรณาธิการ

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | สุวิทย์ วิบุลผลประเสริฐ.

Call number: 610.9593 ก495 Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : โครงการฟื้นฟูการแพทย์แผนไทย กระทรวงสาธารณสุข, 2530 Description: 281 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 610.9593 ก495] (2).

2. วิถีชุมชน : คู่มือการเรียนรู้ที่ทำให้งานชุมชนง่าย ได้ผลและสนุก / โดย โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 307 ว577 Call number: WA546 ว577 2545 Material type: book BookEdition: ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, 2545 Description: 8, 194 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 ว577] (2), PYULIB-DW [Call number: WA546 ว577 2545] (10).

3. คืนสุนทรียภาพให้สุขภาพ กระบวนการทัศน์สุขภาพใหม่ : จิตวิญญาณ สุนทรียภาพและความเป็นมนุษย์ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 613 ก941ค Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สวนเงินมีมา, 2545 Description: ก-ฏ, 84 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ก941ค] (1).

4. ชาติพันธุ์กับการแพทย์ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ], ผู้เขียน

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 306.461 ช519 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิริธร (องค์กรมหาชน), 2547 Description: 151 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 ช519] (3).

5. พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง : ภาคชนบท / ผู้เขียน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 362.12 พ444 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังคมและสุขภาพ, 2547 Description: 10, 314 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.12 พ444] (2).

6. ขับเคลื่อนวาระสุขภาวะไทย : ประชาสังคมกับการปฏิรูประบบสุขภาพ / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: WA540.JT3 ก941ข 2548 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : หมอชาวบ้าน, 2548 Description: 228 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: WA540.JT3 ก941ข 2548] (1).

7. พลวัตสุขภาพกับการพึ่งตนเอง, ภาคเมือง / ผู้เขียน, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 362.12 พ444 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: นนทบุรี : สำนักวิจัยสังและสุขภาพ, 2547 Description: 10, 288 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 362.12 พ444] (3).

8. มิติสุขภาพ : กระบวนทัศน์ใหม่เพื่อสร้างสังคมแห่งสุขภาวะ / บรรณาธิการ, โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, นงลักษณ์ ตรงศึลสัตย์, พจน์ กริชไกรวรรณ

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ | นงลักษณ์ ตรงศึลสัตย์ | พจน์ กริชไกรวรรณ.

Call number: 613 ม575 2547 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักวิจัยสัคงคมและสุขภาพ (สวสส.), 2547 Description: 224 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 613 ม575 2547] (2).

9. พหุลักษณ์ทางการแพทย์กับสุขภาพในมิติสังคมวัฒนธรรม / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, บรรณาธิการ

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 306.461 พ481 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2549 Description: 15, 391 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.461 พ481] (1).

10. วิถีชุมชน เครื่องมือ 7 ชิ้น ที่ทำให้งานชุมชนง่ายได้ผล และสนุก / โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ ... [และคนอื่นๆ]

by โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.

Call number: 307 ว577 2555 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 10Publisher: กรุงเทพฯ : สุขศาลา, 2555 Description: 199 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307 ว577 2555] (2).