Your search returned 2 results from 146307 records. Subscribe to this search

|
1. การประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรและการศึกษาอาข่า / โดย ราญ ฤนาท ... [และคนอื่น ๆ].

by ราญ ฤนาท | รัตนาพร เศรษฐกุล | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | ประเสริฐ พันธชาติ | โรเบิร์ต, ลามาร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.895 ก491 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]. Description: ก-จ, 55 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ก491] (2).

2. โครงการประปาภูเขาคณะคริสตจักรลาหู่แบ๊บติสท์ : รายงานสรุป : การสำรวจ สังคม เศรษฐกิจ และการเกษตร ของชาวเขาเผ่าลาหู่ ภาคเหนือของประเทศไทย / ลามาร์ โรเบิร์ต, ฟิลลิพ ลีวอิส.

by โรเบิร์ต, ลามาร์ | ลีวอิส, ฟิลลิพ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 307.772 ร936ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, 2536. Description: 4 เล่ม.Online access: เล่ม 1 | เล่ม 2 | เล่ม 3 | เล่ม 4 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.772 ร936ร] (4).