ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 8 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Mathematical statistics / John E. Freund

โดย Freund, John E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentic-Hall, c1962สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M] (1).

2. College mathematics with business applications / John E. Freund, Thomas A. Williams.

โดย Freund, John E | Williams, Thomas A.

เลขเรียกหนังสือ: 510.24 F889C 1983 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1983สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 510.24 F889C 1983] (1).

3. Elementary business statistics : the modern approach / by John E. Freund and Frank J. Williams.

โดย Freund, John E | Williams, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889E ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-hall, 1982. สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889E] (2).

4. Modern business statistics / by John E. Freund and Frank J. Williams.

โดย Freund, John E | Williams, Frank J.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: Rev. ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1969สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M] (2).

5. Mathematical statistics / by John E. Freund, Ronald E. Walpole.

โดย Freund, John E | Walpole, Ronald E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M 1980 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M 1980] (1).

6. Modern elementary statistics / John E. Freund.

โดย Freund, John E.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889M 1979 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 5th ed.ข้อมูลการพิมพ์: London : Prentice-Hall, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889M 1979] (1).

7. Statistics : a first course / John E. Freund, Richard Manning Smith.

โดย Freund, John E | Smith, Richard Manning.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889S 1986 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Englewood Cliffs, N.J. : Prentice-Hall, c1986สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889S 1986] (1).

8. Statistics : a first course / John E. Freund, Benjamin M. Perles

โดย Freund, John E | Perles, Benjamin M.

เลขเรียกหนังสือ: 519.5 F889S 2004 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 8th ed., International ed.ข้อมูลการพิมพ์: Upper Saddle River, N. J. : Pearson Prentice Hall, c2004สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 519.5 F889S 2004] (2).