ตัวช่วยในการค้นหา

ผลการค้นหาของคุณมี 11 จากทั้งหมด 145256 รายการ บอกรับการค้นหานี้

|
1. Basic English usage / Michael Swan

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S972B ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 S972B] (2).

2. Practical English usage / Michael Swan

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S972P 1995 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1995สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 S972P 1995] (1).

3. Inside meaning : proficiency reading comprehension / Michael Swan.

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.64 S972I ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 1975สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.64 S972I] (1).

4. Kaleidoscope / Michael Swan.

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 808.8 S972K ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, c1979สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 808.8 S972K] (1).

5. Practical English usage / Michael Swan.

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428 S972P ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 1980สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428 S972P] (1).

6. Learner English : a teacher's guide to interference and other problems / Michael Swan and Bernard Smith

โดย Swan, Michael | Smith, Bernard.

เลขเรียกหนังสือ: 428.0071 S972L 2002 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 2nd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge University Press, 2002, c2001สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.0071 S972L 2002] (1).

7. The Cambridge English course : student's book 1 / Michael Swan and Catherine Walter

โดย Swan, Michael | Walter, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.3 S972C ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Cambridge : Cambridge Univesity Press, 1990, c1984สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.3 S972C] (1).

8. Practical English usage / Michael Swan

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S972P 2005 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 3rd ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 S972P 2005] (1).

9. Grammar / Michael Swan

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 415 S972G ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford : Oxford University Press, 2005สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 415 S972G] (1).

10. Oxford English grammar course : basic / Michael Swan & Catherine Walter

โดย Swan, Michael | Walter, Catherine.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S972O ประเภทของทรัพยากร: book Bookข้อมูลการพิมพ์: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2010สามารถยืมได้: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.24 S972O] (2).

11. Practical English usage / Michael Swan.

โดย Swan, Michael.

เลขเรียกหนังสือ: 428.24 S972P 2016 ประเภทของทรัพยากร: book Bookครั้งที่พิมพ์: 4th ed.ข้อมูลการพิมพ์: Oxford, U.K. : Oxford University Press, 2016สามารถยืมได้: No items available Checked out (1).