Your search returned 2 results from 145803 records. Subscribe to this search

|
1. การประเมินผลโครงการพัฒนาการเกษตรและการศึกษาอาข่า / โดย ราญ ฤนาท ... [และคนอื่น ๆ].

by ราญ ฤนาท | รัตนาพร เศรษฐกุล | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | ประเสริฐ พันธชาติ | โรเบิร์ต, ลามาร์ | มหาวิทยาลัยพายัพ. สถาบันวิจัยและพัฒนา.

Call number: 305.895 ก491 (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยพายัพ, [2539?]. Description: ก-จ, 55 หน้า.Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ก491] (2).

2. รายงานการวิจัยเรื่อง จากพ่อค้าและแรงงานป่าไม้สู่กรรมกรก่อสร้างและลูกจ้างทั่วไป : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชาวล้านนาและชาวไทใหญ่ = From traders and forest workers to construction and wage labourers : economic and social relationships of Shan and Lan Na people / โดย รัตนาพร เศรษฐกุล, กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย, ผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา.

by รัตนาพร เศรษฐกุล | กอบกาญจน์ พจน์ชนะชัย | ผ่องพรรณ พันธ์ปัญญา.

Call number: 331.625910593 ร376ร (ว.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัยพายัพ, 2556. Description: ก-ฏ, 212 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: จากพ่อค้าและแรงงานป่าไม้สู่กรรมกรก่อสร้างและลูกจ้างทั่วไป : ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและสังคมระหว่างชาวล้านนาและชาวไทใหญ่..Online access: ส่วนนำ | บทที่ 1 | บทที่ 2 | บทที่ 3 | บทที่ 4 | บทที่ 5 | บทที่ 6 | บรรณานุกรม | ภาคผนวก Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 331.625910593 ร376ร] (4).