Your search returned 8 results from 146493 records. Subscribe to this search

|
1. ปรัชญาของคาลิล ยิบราน / วันทิพย์, เรณู ชูความคิด, วารินทร์ สินสูงสุด, แปล

by เรณู ชูความคิด | วารินทร์ สินสูงสุด | วันทิพย์.

Call number: 100 ป431 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, [2537?] Description: 247 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 100 ป431] (1).

2. บอกความในใจให้พ่อแม่ / แปลโดย เรณู ชูความคิด และ วันทิพย์ สินสูงสุด.

by เรณู ชูความคิด | วันทิพย์ สินสูงสุด.

Call number: ย. ร765บ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : วันทิพย์ สินสูงสุด, 2530. Description: 157 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: ย. ร765บ] (2).

3. คนเราเกิดได้อย่างไร / เรณู ชูความคิด. แม่จ๋าหนูมาจากไหน / วันทิพย์ สินสูงสุด. ร่างกายของท่าน / สุทัศน์ อุสาหะ, แปล

by เรณู ชูความคิด | วันทิพย์ สินสูงสุด | สุทัศน์ อุสาหะ.

Call number: 612 ร765ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2539 Description: 131 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 612 ร765ค] (1).

4. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ-พณิชยการ = English for business & commercial / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

by วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

Call number: 428.34 ว432ภ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536 Description: 179, [8] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว432ภ] (3).

5. ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจท่องเที่ยว = English for travel business / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

by วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

Call number: 428.34 ว432ภ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2536 Description: 144 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว432ภ] (1).

6. ภาษาอังกฤษสำหรับนักท่องเที่ยว = English for tourist / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

by วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

Call number: 428.34 ว432ภ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2546 Description: 144 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว432ภ] (2).

7. ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจท่องเที่ยว = English for travel business / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

by วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

Call number: 428.34 ว433ภ 2546 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2546 Description: 144 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว433ภ 2546] (2).

8. ภาษาอังกฤษสำหรับท่องเที่ยวเมืองนอก = English for traveler / วันทิพย์ สินสูงสุด, เรณู ชูความคิด

by วันทิพย์ สินสูงสุด | เรณู ชูความคิด.

Call number: 428.34 ว433ภ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สายใจ, 2546 Description: 176 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 428.34 ว433ภ] (2).