Your search returned 8 results from 147458 records. Subscribe to this search

|
1. กสทช. ... / คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.54 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2554 Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.54 ส691ก] (2).

2. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ... / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Call number: สพ. 1 ออ-สก636 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สก636] (1).

3. TRIDI กับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 2008-2010 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

by สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม.

Call number: 384.09593 ส181ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 Description: 253 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.09593 ส181ท] (1).

4. รวมกฎหมายด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม. เล่ม 1 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 343.0994 ส691ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2556. Description: 460 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 343.0994 ส691ร] (4).

5. การกำกับดูแลเนื้อหากิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ : ประสบการณ์จากต่างประเทศสู่ประเทศไทย = Broadcasting content regulation : international experiences to Thai perspective / คณะผู้เขียน, จอย รักษาพราหมณ์ ... [และคนอื่นๆ].

by จอย รักษาพราหมณ์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.5 ก437 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2555. Description: 288 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.5 ก437] (2).

6. หลักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์และการเงินกับการกำกับดูแลกิจการโทรคมนาคม

by สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม).

Call number: 384 ห323 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยและให้คำปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และสำนักขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (สายงานกิจการโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557?]. Description: 217 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384 ห323] (4).

7. Promoting new telecom infrastructures : market, policies and pricing / บรรณาธิการ, Morten Falch, Jan Markendahl ; ผู้แปล, พิพัฒน์ พรหมมี.

by แฟลช, มอร์เทน | มาร์เคนดาห์ล, แจน | พิพัฒน์ พรหมมี | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.33 ป938 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2558?]. Description: 327 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 384.33 ป938] (2).

8. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. 2557 = Telecommunications consumption survey of Thailand 2014 / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384 ส691ร 2557 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558. Description: 115 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384 ส691ร 2557] (2).