Your search returned 2 results from 146935 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ... / กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. สำนักรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม.

Call number: สพ. 1 ออ-สก636 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2557-. Description: ... เล่ม : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี กลุ่มงานรับเรื่องร้องเรียนและคุ้มครองผู้บริโภคในกิจการโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: สพ. 1 ออ-สก636] (1).

2. ผลงานวิชาการด้านกิจการโทรคมนาคม : เทคโนโลยีก้าวไกลไปกับโครงข่ายยุคหน้า (NGN).

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ภารกิจโทรคมนาคม.

Call number: 600 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ ภารกิจโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจกการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, [2557?]. Description: 202 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 600] (1).