Your search returned 6 results from 146935 records. Subscribe to this search

|
1. กสทช. ... / คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 384.54 ส691ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : คณะ, 2554 Description: 2 เล่ม : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.54 ส691ก] (2).

2. TRIDI กับการพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคมไทย 2008-2010 / จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ

by สถาบันวิจัยและพัฒนาอุตสาหกรรมโทรคมนาคม.

Call number: 384.09593 ส181ท (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบัน, 2554 Description: 253 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 384.09593 ส181ท] (1).

3. พัดรองงานพระราชพิธีในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช / คณะบรรณาธิการและผู้เรียบเรียง, ไพโรจน์ รัตนพล ... [และคนอื่นๆ].

by ไพโรจน์ รัตนพล | สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 294.3437 พ541 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2556. Description: 308 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for reference: [Call number: 294.3437 พ541] (4).

4. รายงานดัชนีชี้วัดในกิจการโทรคมนาคมของประเทศไทย ประจำปี ...-... / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, [2557?]- Description: ... หน้า : แผนที่.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (6).

5. งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information warfare) / กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภารกิจโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภารกิจโทรคมนาคม).

Call number: 005.8 ส691ง (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2556. Description: 195 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 005.8 ส691ง] (1).

6. รายงานการสำรวจพฤติกรรมการใช้บริการโทรคมนาคมของประชากรไทย พ.ศ. ... = Telecommunications consumption survey of Thailand ... / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 300 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2558-. Description: ... เล่ม.Availability: Items available for reference: [Call number: 300] (2).