Your search returned 2 results from 146842 records. Subscribe to this search

|
1. งานวิชาการด้านความมั่นคงข้อมูลข่าวสาร (Cyber security) และทฤษฎีการทำสงครามข้อมูลข่าวสาร (Information warfare) / กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภารกิจโทรคมนาคม) สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ. กลุ่มงานขับเคลื่อนภารกิจพิเศษ (ภารกิจโทรคมนาคม).

Call number: 005.8 ส691ง (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กลุ่ม, 2556. Description: 195 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 005.8 ส691ง] (1).

2. คู่มือ Cyber security สำหรับประชาชน : คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน / สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ.

Call number: 005.8 ค695 2558 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ., 2558. Description: 208 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Other title: คู่มือแนวทางปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์ภาคประชาชน..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 005.8 ค695 2558] (5).