Your search returned 3 results from 146862 records. Subscribe to this search

|
1. เอกสารชุดฝึกอบรมทางไกลหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน / สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

by สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.

Call number: 338.4791 ส691อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: 261 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ส691อ] (2).

2. แผนการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ปราศจากอุปสรรคสำหรับคนทั้งมวล ประจำปี พ.ศ. 2551-2554 / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว.

by สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว.

Call number: 338.4791 ส691ผ 2551-54 (อ.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2552. Description: 45 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.4791 ส691ผ 2551-54] (1).

3. คู่มือมาตรฐานอาชีพด้านการท่องเที่ยวของผู้ประกอบอาหาร / สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา.

by สำนักงานพัฒนาการท่องเที่ยว. สำนักพัฒนาบริการท่องเที่ยว.

Call number: 338.4791 ส691ค Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550. Description: 80 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.4791 ส691ค] (2).