Your search returned 11 results from 147765 records. Subscribe to this search

|
1. ชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 305.895 ส691ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546 Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ส691ช] (1).

2. ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ ประชาชาติและการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Call number: 305.895911 ส781ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548 Description: 288 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 ส781ช] (3).

3. อำนาจ พื้นที่ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ : การเมืองวัฒนธรรมของรัฐชาติในสังคมไทย / ผู้เขียน, ยศ สันตสมบัติ.

by ยศ สันตสมบัติ | ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร.

Call number: 305.895911 ย152อ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน), 2551. Description: ... เล่ม.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 ย152อ] (5).

4. ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.

Call number: 305.89591 ท973 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2551. Description: 10, 166 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท973] (1).

5. ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์ / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.

Call number: 305.89591 ท991 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2551 Description: 10, 224 หน้า : ภาพประกอย.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท991] (1).

6. ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.

Call number: 305.89591 ท952 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2551. Description: 10, 230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท952] (1).

7. ทฤษฎีบ้านเมือง : ศาสตราจารย์คำจองกับการศึกษาชนชาติไท / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พิเชฐ สายพันธ์, บรรณาธิการ

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา | พิเชฐ สายพันธ์.

Call number: 305.89591 ท166 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2553 Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท166] (2).

8. ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์.

by นิติ ภวัครพันธุ์.

Call number: 305.8 น581ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2558. Description: 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 น581ช] (2).

9. ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ : เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่ / บรรณาธิการ, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.

by นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | พิเชฐ สายพันธ์ | สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.

Call number: 305.8 ช519 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558. Description: 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 ช519] (2).

10. รากเหง้าเผ่าพันธุ์ในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.

by บุญยงค์ เกศเทศ.

Call number: 305.8009593 บ532ร Material type: book BookPublisher: มหาสารคาม : อินทนิล, 2562. Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8009593 บ532ร] (1).

11. หลากชีวิตที่ยังไม่เคยเห็น : นักกีฬาสมัยอยุธยา / เญือะและเครือญาติ / ไทยและไทใหญ่ในสภาวะลับลอบ / ชาญ พนารัตน์, กนกวรรณ สมศิริวรางกูล, วิจิตร ประพงษ์, เขียน.

by ชาญ พนารัตน์ | กนกวรรณ สมศิริวรางกูล | วิจิตร ประพงษ์.

Call number: 305.89593 ช482ห Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2562. Description: 272 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89593 ช482ห] (2).