Your search returned 6 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. ชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 305.895 ส691ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546 Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ส691ช] (1).

2. ชาติพันธุ์สัมพันธ์ : แนวคิดพื้นฐานทางมานุษยวิทยาในการศึกษาอัตลักษณ์กลุ่มชาติพันธ์ ประชาชาติและการจัดองค์กรความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์ / สุเทพ สุนทรเภสัช.

by สุเทพ สุนทรเภสัช.

Call number: 305.895911 ส781ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548 Description: 288 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 ส781ช] (3).

3. ทฤษฎีบ้านเมือง : ศาสตราจารย์คำจองกับการศึกษาชนชาติไท / ฉัตรทิพย์ นาถสุภา, พิเชฐ สายพันธ์, บรรณาธิการ

by ฉัตรทิพย์ นาถสุภา | พิเชฐ สายพันธ์.

Call number: 305.89591 ท166 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สร้างสรรค์, 2553 Description: 287 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท166] (2).

4. ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์.

by นิติ ภวัครพันธุ์.

Call number: 305.8 น581ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2558. Description: 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 น581ช] (2).

5. ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ : เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่ / บรรณาธิการ, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.

by นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | พิเชฐ สายพันธ์ | สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.

Call number: 305.8 ช519 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558. Description: 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 ช519] (2).

6. รากเหง้าเผ่าพันธุ์ในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.

by บุญยงค์ เกศเทศ.

Call number: 305.8009593 บ532ร Material type: book BookPublisher: มหาสารคาม : อินทนิล, 2562. Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8009593 บ532ร] (1).