Refine your search

Your search returned 61 results from 145375 records. Subscribe to this search

|
41. รายการพอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด. 39, ตอนพระเจ้าพรหมมหาราช จากวีรบุรุษในตำนาน สู่อารักษ์เมืองแม่สาย [videorecording]

by มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์.

Call number: CD 200845 Material type: visual material Visual materialPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์, 2554. Description: 1 แผ่น.Other title: พระเจ้าพรหมมหาราช จากวีรบุรุษในตำนาน สู่อารักษ์เมืองแม่สาย | พอเพียงเพื่อแผ่นดินเกิด..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200845] (1).

42. วิถีชีวิตและวัฒนธรรมชาติพันธุ์ กะเหรี่ยง-อ่าข่า-ม้ง [computer file]/ ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา.

by ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา.

Call number: CD 200943 Material type: computer file Computer filePublisher: [เชียงใหม่] : ศูนย์, [[255-?]. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 200943] (1).

43. ผู้ไท ลูกแถน. ภาค 2, สืบค้นรากเหง้าผู้ไทนานาชาติ จากนิทานพญาแถน / สุเทพ ไชยขันธุ์, เขียน.

by สุเทพ ไชยขันธุ์.

Call number: 305.89591 ส781ผ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สุขภาพใจ, 2557. Description: 458 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ส781ผ] (1).

44. ล้านนาคดีศึกษา / จัดทำโดย โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการล้านนาคดีศึกษา.

Call number: 306.09593 ม246ล Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. Description: 546 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ม246ล] (2).

45. อ่าข่าเร่ขาย : ชาติพันธุ์ ร่างกายกับความเป็นคนอื่นที่เลี่ยงไม่ได้ / ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์.

by ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์.

Call number: 305.8950593 พ992อ Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Description: 367 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8950593 พ992อ] (1).

46. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคใต้ : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชน ศิลปวัฒนธรรม [computer file]/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: CD 101146 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556. Description: 1 แผ่น.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 101146] (1).

47. ทรัพยากรการท่องเที่ยวไทย. ชุดภาคเหนือ : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชน ศิลปวัฒนธรรม [computer file]/ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

by การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย.

Call number: CD 101147 Material type: computer file Computer filePublisher: กรุงเทพฯ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย, 2556. Description: 1 แผ่น.Other title: ภาคเหนือ : ภูมินิเวศ โบราณคดีและประวัติศาสตร์ กลุ่มชาติพันธุ์ และชุมชน ศิลปวัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: CD 101147] (1).

48. เส้น สี ชีวิต : อัจฉริยะทางศิลปะของชนชาติพันธุ์ในแดนเหนือ = Color, line and life : the artistic intelligence of the highlanders in Northern Thailand / บรรณาธิการและผู้เขียน, พรสุข เกิดสว่าง.

by พรสุข เกิดสว่าง.

Call number: 305.895911 พ285ส 2558 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Description: 107 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895911 พ285ส 2558] (2).

49. ชวนถก ชาติและชาติพันธุ์ / นิติ ภวัครพันธุ์.

by นิติ ภวัครพันธุ์.

Call number: 305.8 น581ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศยาม, 2558. Description: 302 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 น581ช] (2).

50. รวมบทความวิจัย ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย : ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ / สายชล สัตยานุรักษ์.

by สายชล สัตยานุรักษ์.

Call number: 959.3 ส657ร Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Description: 315 หน้า.Other title: ประวัติศาสตร์รัฐไทยและสังคมไทย : ครอบครัว ชุมชน ชีวิตสามัญชน ความทรงจำ และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 959.3 ส657ร] (2).

51. ชาติพันธุ์ใต้อำนาจ : เสียงแห่งชาติพันธุ์ในโลกเสรีนิยมใหม่ / บรรณาธิการ, นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ, พิเชฐ สายพันธ์, สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.

by นฤพนธ์ ด้วงวิเศษ | พิเชฐ สายพันธ์ | สมรักษ์ ชัยสิงห์กานานนท์.

Call number: 305.8 ช519 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร, 2558. Description: 303 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 ช519] (2).

52. หัตถานารีอาเซียน : ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษา และการอพยพย้ายถิ่น / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

by ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

Call number: 746.14 ธ668ห (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Description: 20, 231 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.14 ธ668ห] (1).

53. ไทยพลัดถิ่นภาคเหนือ : ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และพรมแดนรัฐชาติ / ประสิทธิ์ ลีปรีชา, ... [และคนอื่นๆ].

by ประสิทธิ์ ลีปรีชา.

Call number: 305.8 ท931 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ และศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2558. Description: 172 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8 ท931] (2).

54. สังคมเปลี่ยนผ่าน/เปลี่ยนผ่านสังคม : รวมบทความวิชาการ ในวาระครบรอบ 50 ปี คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / บรรณาธิการ, วสันต์ ปัญญาแก้ว.

by วสันต์ ปัญญาแก้ว.

Call number: 303.4 ส532 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2557. Description: 444 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 ส532] (1).

55. ชายแดนกับความหลากหลายของระบบความเชื่อ : การช่วงชิงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ และการครอบงำเชิงสัญลักษณ์ / บรรณาธิการ, ยศ สันตสมบัติ.

by ยศ สันตสมบัติ.

Call number: 306 ช523 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : ศูนย์ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2559. Description: 527 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306 ช523] (1).

56. ภารตะศึกษาฟอรั่ม. ครั้งที่ 7, คนพันธุ์ เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม = Bharat studies. Forum 7, The ethnic groups in Himalayan range and their identities folkwarys / โดย บุญยงค์ เกศเทศ.

by บุญยงค์ เกศเทศ.

Call number: 305.89141 บ532ภ Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์ภารตะศึกษา สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล, 2559. Description: 4, 133 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: คนพันธุ์ เทือกหิมาลัย อัตลักษณ์ วิถี วัฒนธรรม.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89141 บ532ภ] (1).

57. การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร : การพัฒนากลุ่มคน / สมสุข หินวิมาน, บรรณาธิการ.

by สมสุข หินวิมาน.

Call number: 302.2 ก449 Material type: book BookPublisher: นนทบุรี : โครงการวิจัย "การใช้ประโยชน์จากงานวิจัยด้วยเครื่องมือการสื่อสาร", 2560. Description: 291 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.2 ก449] (3).

58. มองผ่านเลนส์ : ปะหล่องในไทย เมียนมาร์ และจีน = Through the lens: Palaung in Thailand, Myanmar and China / สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

by สุจริตลักษณ์ ดีผดุง.

Call number: 305.89593 ส749ม Material type: book BookPublisher: นครปฐม : ศูนย์การเรียนรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2560. Description: 140 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89593 ส749ม] (2).

59. รากเหง้าเผ่าพันธุ์ในสยาม / บุญยงค์ เกศเทศ.

by บุญยงค์ เกศเทศ.

Call number: 305.8009593 บ532ร Material type: book BookPublisher: มหาสารคาม : อินทนิล, 2562. Description: 198 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8009593 บ532ร] (1).

60. ไทยยวน-คนเมือง = Thai Yuan people / สงวน โชติสุขรัตน์.

by สงวน โชติสุขรัตน์.

Call number: 305.89891 ส138ท 2561 Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: นนทบุรี : ศรีปัญญา, 2561. Description: 12, 282 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89891 ส138ท 2561] (1).