Your search returned 5 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการศึกษาเรื่องมรดกวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป่สัก / บรรณาธิการ, ภูธร ภูมะธน

by ภูธร ภูมะธน | สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ร451 2542 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542 Description: ก-ฑ, 481 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ร451 2542] (1).

2. สถาบันครอบครัวของกลุ่มชาติพันธุ์ในกรุงเทพมหานคร : กรณีศึกษาครอบครัวไทยโซ่ง = The family institution of ethnic groups in Bangkok metropolis : a case study on Thai Son families / งามพิศ สัตย์สงวน.

by งามพิศ สัตย์สงวน.

Call number: 306.854 ง341ส 2552 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2.Publisher: กรุงเทพฯ : จัดจำหน่ายโดย ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552 Description: 376 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.854 ง341ส 2552] (1).

3. การใช้ภาษาและทัศนคติต่อภาษาและการท่องเที่ยวเชิงชาติพันธุ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ในภูมิภาคตะวันตกของประเทศไทย = Language uses and attitudes towards languages and ethnic tourism of ethnic groups in the Western Region of Thailand / สมทรง บุรุษพัฒน์ ... [และคนอื่นๆ]

by มหาวิทยาลัยมหิดล. สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย | สมทรง บุรุษพัฒน์.

Call number: 306.44 ก449 (ว.) Material type: book BookPublisher: นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา, 2554 Description: 691 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.44 ก449] (2).

4. ทุนวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ / จารุวรรณ ขำเพชร ... [และคนอื่นๆ].

by จารุวรรณ ขำเพชร.

Call number: 306.09593 ท553 (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. Description: 100 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.09593 ท553] (1).

5. หัตถานารีอาเซียน : ผ้าทอมือของกลุ่มชาติพันธุ์ไท-ลาวและกะเหรี่ยงโป อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี : บูรณาการความรู้ด้านภูษา ภาษา และการอพยพย้ายถิ่น / ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

by ธีระพันธ์ ล. ทองคำ.

Call number: 746.14 ธ668ห (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : มูลนิธิมหาจักรีสิรินธรเพื่อคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2559. Description: 20, 231 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 746.14 ธ668ห] (1).