Your search returned 7 results from 145395 records. Subscribe to this search

|
1. รายงานการศึกษาเรื่องมรดกวัฒนธรรมไทยเบิ้ง ลุ่มแม่น้ำป่าสัก ในเขตที่ได้รับผลกระทบจากการสร้างเขื่อนป่สัก / บรรณาธิการ, ภูธร ภูมะธน

by ภูธร ภูมะธน | สถาบันราชภัฏเทพสตรี. ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 390.09593 ร451 2542 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 2Publisher: ลพบุรี : ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเทพสตรี, 2542 Description: ก-ฑ, 481 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 390.09593 ร451 2542] (1).

2. ชาติพันธุ์และมายาคติ / สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ.

Call number: 305.895 ส691ช Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.), 2546 Description: 214 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.895 ส691ช] (1).

3. มาดเกรียง : วิถีแห่งฅนไพรและสายน้ำ / ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์.

by ศุภชัย สิงห์ยะบุศย์.

Call number: 305.8959191 ศ684ม Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: มหาสารคาม : มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2548 Description: 212 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.8959191 ศ684ม] (2).

4. ไทลื้อ : อัตลักษณ์แห่งชาติพันธุ์ไท / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.

Call number: 305.89591 ท973 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2551. Description: 10, 166 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท973] (1).

5. ไทใหญ่ ความเป็นใหญ่ในชาติพันธุ์ / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.

Call number: 305.89591 ท991 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2551 Description: 10, 224 หน้า : ภาพประกอย.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท991] (1).

6. ไทยอง ชีวิต ศรัทธา สล่าแผ่นดิน / จัดทำโดย โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

by มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. โครงการพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ล้านนา.

Call number: 305.89591 ท952 Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : โครงการ, 2551. Description: 10, 230 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่.Online access: สารบัญ Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89591 ท952] (1).

7. เรื่องเล่าจากชายแดนไทย-พม่า : ประกายไฟทางปัญญาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน = Stories from the Thai-Burmese border : intellectual sparks for sustainable development / วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข, ผู้เขียน ; พจี ยุวชิต, ผู้แปล.

by วิชาติ บูรณะประเสริฐสุข | พจี ยุวชิต.

Call number: 305.89509593 ว548ร Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการวิจัยภาษาศาสตร์ภาษากะเหรี่ยง สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2555. Description: 67, 78 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: Stories from the Thai-Burmese border : intellectual sparks for sustainable development..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 305.89509593 ว548ร] (1).