Your search returned 5 results from 147444 records. Subscribe to this search

|
1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

by สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

Call number: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?] Description: 76 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

2. ยุทธศาสตร์ 5 เชียง / หอการค้าจังหวัดเชียงราย

by หอการค้าจังหวัดเชียงราย.

Call number: 900.9593 ห372ย (อ.) Material type: book BookPublisher: เชียงราย : หอการค้า, [2540?] Description: 141 หน้า : ภาพประกอบ.Online access: สารบัญ Availability: Items available for reference: [Call number: 900.9593 ห372ย] (1).

3. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน ระยะ 10 ปี (2542-2551) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.12 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542 Description: 2 เล่ม : แผนที่.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 Availability: Items available for reference: [Call number: 307.12 ส691ร] (3).

4. แนวคิดการพัฒนาภาคเหนือในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 / ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ. ศูนย์พัฒนาภาคเหนือ.

Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : ศูนย์, 2538- Description: ก-ธ, 67 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: (1).

5. เอกสารประกอบโครงการประชุมและทัศนศึกษาเรื่องเชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง วันที่ 7 มีนาคม 2539 ณ ห้องบัวตอง สำนักส่งเสริมวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by การสัมมนาเรื่องเชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง (2539 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 307.76 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2539?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.76 ก525อ] (1).