Your search returned 3 results from 147560 records. Subscribe to this search

|
1. แผนพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ 5 ปี (พ.ศ. 2540-2544) / สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่

by สำนักงานเลขานุการ กพจ. เชียงใหม่.

Call number: 307.116 ส691ผ (ส.ร.) Material type: book BookEdition: ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1Publisher: [เชียงใหม่ : สำนักงาน, 2540?] Description: 76 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.116 ส691ผ] (1).

2. รายงานฉบับสมบูรณ์โครงการศึกษาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเหนือตอนบน ระยะ 10 ปี (2542-2551) / สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ.

Call number: 307.12 ส691ร (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สำนักงาน, 2542 Description: 2 เล่ม : แผนที่.Online access: สารบัญ เล่ม 1 | สารบัญ เล่ม 2 Availability: Items available for reference: [Call number: 307.12 ส691ร] (3).

3. เอกสารประกอบโครงการประชุมและทัศนศึกษาเรื่องเชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง วันที่ 7 มีนาคม 2539 ณ ห้องบัวตอง สำนักส่งเสริมวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ / จัดโดย สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

by การสัมมนาเรื่องเชียงใหม่และเกียวโต : ฝึกฟื้นใจเมือง (2539 : มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) | มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม.

Call number: 307.76 ก525อ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: เชียงใหม่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, [2539?] Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 307.76 ก525อ] (1).