Your search returned 4 results from 147442 records. Subscribe to this search

|
1. สิทธิชุมชนท้องถิ่น บ้านครัว : กรณีการสร้างทางด่วนทับชุมชน / คณะผู้วิจัย, ชลธิรา สัตยาวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]

by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 307.14 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 301 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส722] (2).

2. รายงานการประเมินผลการมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน / สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

by สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา. สำนักประเมินผลการจัดการศึกษา.

Call number: 370.111 ส691ร (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : สำนัก, 2550 Description: 8, 244 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 370.111 ส691ร] (1).

3. รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน / หัวหน้าโครงการ, สุณีย์ กัลยะจิตร

by สุณีย์ กัลยะจิตร.

Call number: 364.4309593 ส764ร (ว.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : กรมคุมประพฤติ, 2554 Description: ก-ป, 350 หน้า : ภาพประกอบ.Other title: โครงการวิจัยการติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน | รายงานผลการวิจัย การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน | การติดตามและประเมินผลงานยุติธรรมชุมชน.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 364.4309593 ส764ร] (1).

4. เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชน / นภาภรณ์ หะวานนท์, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.

Call number: 306.309593 น198ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. Description: 6, 141 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.309593 น198ร] (1).