Your search returned 9 results from 145696 records. Subscribe to this search

|
1. การมีส่วนร่วมหลักการพื้นฐาน เทคนิค และกรณีตัวอย่าง / โดย นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.

by นรินทร์ชัย พัฒนพงศา.

Call number: 302.14 น243ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: เชียงใหม่ : 598 Print, 2546 Description: 257, [12] หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 น243ก] (1).

2. พลังท้องถิ่นในกระแสความเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรม / กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ

by สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. กองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม.

Call number: 307.14 ส691พ Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักงาน, 2546 Description: 242 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส691พ] (1).

3. สิทธิชุมชนท้องถิ่น บ้านครัว : กรณีการสร้างทางด่วนทับชุมชน / คณะผู้วิจัย, ชลธิรา สัตยาวัฒนา ... [และคนอื่นๆ]

by ชลธิรา สัตยาวัฒนา | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Call number: 307.14 ส722 (ว.) Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : นิติธรรม, 2547 Description: 301 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส722] (2).

4. ทุนทางสังคม / ผู้เขียน, วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

by วรวุฒิ โรมรัตนพันธ์.

Call number: 307.1 ว275ท Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการเสริมสร้างการเรียนรู้เพื่อชุมชนเป็นสุข (สรส.), 2548 Description: 8, 206 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.1 ว275ท] (3).

5. ชุมชนเรียนรู้ อยู่เย็นเป็นสุข / เสรี พงศ์พิศ.

by เสรี พงศ์พิศ.

Call number: 307.14 ส929ช Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : พลังปัญญา, 2548 Description: 124 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ส929ช] (2).

6. พลเมืองกับท้องถิ่นเข้มแข็ง = Citizens and storng locality / ธเนศวร์ เจริญเมือง.

by ธเนศวร์ เจริญเมือง.

Call number: 302.14 ธ286พ Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1Publisher: กรุงเทพฯ : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, 2549 Description: 335 หน้า : ภาพประกอบ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 302.14 ธ286พ] (2).

7. กระบวนการเรียนรู้ในสังคมไทยและการเปลี่ยนแปลง : จากยุคชุมชนถึงยุคพัฒนาความทันสมัย / เขียน, อรศรี งามวิทยาพงศ์.

by อรศรี งามวิทยาพงศ์.

Call number: 303.4 อ378ก Material type: book BookEdition: พิมพ์ครั้งที่ 1.Publisher: กรุงเทพฯ : วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.), 2549 Description: 19, 133 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 303.4 อ378ก] (3).

8. กระบวนการทำงานชุมชน / คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน กระทรวงยุติธรรม.

by กระทรวงยุติธรรม. คณะทำงานโครงการนำร่องพัฒนาระบบงานยุติธรรมชุมชน.

Call number: 307.14 ก218ก Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : กระทรวงยุติธรรม, 2550. Description: 70 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 307.14 ก218ก] (2).

9. เรียนรู้กระบวนการสร้างทุนทางสังคมของชุมชน / นภาภรณ์ หะวานนท์, พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.

by นภาภรณ์ หะวานนท์ | พิศมัย รัตนโรจน์สกุล.

Call number: 306.309593 น198ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ศูนย์วัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2549. Description: 6, 141 หน้า : ภาพประกอบ, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 306.309593 น198ร] (1).