Your search returned 12 results from 145076 records. Subscribe to this search

|
1. รวมกลุ่มทางการค้า : พายุร้ายหรือลมพัดชายเขา ; การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ : ความจริงที่ต้องผจญ / เกริกไกร จีระแพทย์

by เกริกไกร จีระแพทย์.

Call number: 337.1 ก763ก Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?] Description: 13, 9 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 ก763ก] (1).

2. การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ : รุก/รับ และปรับตัว

by สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์.

Call number: 337.1 ก499 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?] Description: 103 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 337.1 ก499] (1).

3. ผลกระทบของระบบการรวมกลุ่มในระดับภูมิภาค / พูลศรี คุลีเมฆิน

by พูนศรี คุลีเมฆิน.

Call number: 337.1 พ867ผ Material type: book BookPublisher: [กรุงเทพฯ] : สวัสดิการกรมเศรษฐกิจการพาณิชย์, [2541?] Description: 26, [7] หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 พ867ผ] (1).

4. การเปลี่ยนแปลงเศรษฐกิจโลกกับการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย / โดย คณิศ แสงสุพรรณ

by คณิศ แสงสุพรรณ | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 338.9593 ค132ก (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, [2540?] Description: 44 หน้า.Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9593 ค132ก] (1).

5. รายงานฉบับสมบูรณ์เรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) / คณะผู้วิจัย, นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา.

Call number: 338.9 น616ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2539. Description: 323 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Other title: รายงานการวิจัย การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม). | การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม)..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9 น616ร] (1).

6. บทสรุปสำหรับผู้บริหารเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมาย และการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) ; สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนถนนหมายเลข 8, วันที่ 29-30 เมษายน 2538 ณ โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว จ. นครพนม / ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา | นิพนธ์ พัวพงศกร.

Call number: 338.9593 ส181บ (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538. Description: 78 หน้า : แผนที่.Other title: การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อบ้านกรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม). | สรุปผลการสัมมนาเรื่อง การพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจบนถนนหมายเลข 8, วันที่ 29-30 เมษายน 2538 ณ โรงแรมแม่น้ำโขงแกรนด์วิว จ. นครพนม..Availability: Items available for reference: [Call number: 338.9593 ส181บ] (1).

7. ภาคผนวกเรื่อง การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม) / คณะผู้วิจัย, นิพนธ์ พัวพงศกร ... [และคนอื่นๆ].

by นิพนธ์ พัวพงศกร | สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย. ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา | นิพนธ์ พัวพงศกร.

Call number: 338.9 น616ร (ว.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : ฝ่ายแผนงานเศรษฐกิจรายสาขา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2538. Description: 300 หน้า : แผนที่.Other title: การพัฒนาอุตสาหกรรมใน 9 จังหวัดเป้าหมายและการกระจายไปสู่จังหวัดใกล้เคียงและประเทศเพื่อนบ้าน กรณีการพัฒนาอุตสาหกรรมในเขตตะวันออกเฉียงเหนือของแหลมทอง (ขอนแก่น-นครพนม-ลาว-เวียดนาม)..Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 338.9 น616ร] (1).

8. เอกสารประกอบการสัมมนาวิชาการประจำปี 2545 เรื่องเผชิญความท้าทายจากกระแสโลกาภิวัฒน์

by สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย.

Call number: 382.7 อ884 (ส.ร.) Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย, 2545 Description: 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) : แผนภูมิ.Availability: Items available for reference: [Call number: 382.7 อ884] (1).

9. โลกาภิวัฒน์ที่ล่มสลาย = Globalization and its discontents / Joseph E. Stiglitz ; ผู้แปล, ขุนทอง ลอเสรีวานิช

by สติกลิตซ์, โจเซฟ อี | ขุนทอง ลอเสรีวานิช.

Call number: 337 ส172ล Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : เอเอสทีวีผู้จัดการ, 2553 Description: 318 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337 ส172ล] (1).

10. เศรษฐศาสตร์การบูรณาการภูมิภาค ว่าด้วยความตกลงทางการค้าเสรีสู่การรวมกลุ่มเศรษฐกิจ / สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์

by สุทธิพันธ์ จิราธิวัฒน์.

Call number: 337.1 ส773ส Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554 Description: 417 หน้า : แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 ส773ส] (2).

11. ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศ / สุรชัย จันทร์จรัส

by สุรชัย จันทร์จรัส.

Call number: 337.1 ส847ค Material type: book BookPublisher: ขอนแก่น : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2554 Description: ก-ซ, 227 หน้า : แผนที่, แผนภูมิ.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.1 ส847ค] (2).

12. ส่องเศรษฐกิจ CLMV : ประเด็นเด่นและนัยต่อไทย / กิริยา กุลกลการ ... [และคนอื่นๆ].

by กิริยา กุลกลการ | สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. โครงการจับตาอาเซียน.

Call number: 337.159 ส474 Material type: book BookPublisher: กรุงเทพฯ : โครงการ "จับตาอาเซียน" (ASEAN Watch) สกว., 2561. Description: ก-ณ, 367 หน้า.Availability: Items available for loan: PYULIB-CL [Call number: 337.159 ส474] (2).